Projekta ‘’Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones’’ ietvaros šī gada 8.-12. oktobrī Polijā, pilsētā Sobkow, notika 11. starptautiskā Eiropas klubu konference, kurā piedalījās arī pārstāvji no Latvijas Eiropas klubiem un Klubs ‘’Māja’’.

 

Projekta ‘’Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones’’ ietvaros šī gada 8.-12. oktobrī Polijā, pilsētā Sobkow, notika 11. starptautiskā Eiropas klubu konference, kurā piedalījās arī pārstāvji no Latvijas Eiropas klubiem un Klubs ‘’Māja’’.

Konferencē piedalījās Ādažu vidusskolas Eiropas kluba skolotāja konsultante Sarmīte Savicka, skolniece un Eiropas kluba “Mazie eiropieši” dalībniece Anna Helēna Saulīte, Kuldīgas Centra vidusskolas Eiropas kluba skolotāja konsultante Inga Reimane, skolniece un Eiropas kluba “Mēs Eiropas Savienībā” dalībniece Alise Paula Zīverte, J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas Eiropas kluba skolotājs konsultants Andžejs Začiņajevs, skolnieks un Eiropas kluba “12 stars” dalībnieks Antons Kazačonoks, kā arī Klubs “Māja” biedre Renāte Rumbina.

Konferences laikā dalībnieki strādāja gan sadalījušies grupās pa valstīm, gan jauktās grupās, kur noteica galvenos Eiropas klubu izaicinājumus un iespējamos risinājumus. Konferences dalībnieki atzīst, ka pieredzes apmaiņa bija vērtīga ne tikai Eiropas klubu pārstāvjiem, bet arī koordinatoru organizācijām (Latvijā – Klubs “Māja”, Polijā – Šūmana fonds u.c.), jo tika gūts gan daudz jaunu ideju, gan arī apzināti papildus fokusa punkti. Gan Klubs ‘’Māja’’ pārstāve Renāte Rumbina, gan Eiropas kluba ‘’Mēs Eiropas Savienībā’’ dalībniece Alise Paula Zīverte uzslavē konferences organizāciju, kas bijusi ļoti augstā līmenī. A.P. Zīverte turpina: “bija gan brīži, kad nogurums bija pāri visam, kas traucēja pilnvērtīgi darboties aktivitātēs, bet vadītāji bija saprotoši un ļāva arī atvilkt elpu. Apkalpojošais personāls, kurš rūpējās par dalībnieku ēdienreizēm, bija pasakains, nekā netrūka. Bija padomāts par katru sīkumu.

Visliekākais pluss visā konferencē bija cilvēku attieksme, sagaidīšana. Laipnība plūda pāri malām, un pat tik nopietnā vietā jautrība sita augstu vilni’’. Latvijas delegācijas pārstāve Alise Paula Zīverte neslēpj, ka šajās pāris dienās iegūtā daudzveidīgā informācija nav salīdzināma ar to, ko ikdienā stāsta skolā, jo uzsvars tiks likts uz dalīšanos ar savu pieredzi -par Eiropas klubiem, par dažādām studentu apmaiņām, kā arī kultūru un dzīvesstāstiem.

Savukārt Klubs ‘’Māja’’ pārstāve Renāte īpaši izceļ aktivitāti, kur katras valsts klubu pārstāvji prezentēja Eiropas kluba “ceļu” – kā izveidot un attīstīt šo interešu grupu savā valstī. Tas palīdzējis saprast institūciju līmenī, kuras iestādes var palīdzēt Eiropas klubu veidošanā, kā arī, kur var meklēt palīdzību, ja tāda nepieciešama. Konferences Latvijas delegācija vērtē pasākumu kā izdevušos, un ar vēl lielāku sparu turpina darbību pie citām “Clubbing Europe” aktivitātēm.                     Pasākums tika īstenots ar programmas ERASMUS + atbalstu, “Clubbing Europe -strengthening active European clubs and creating new ones” projekta ietvaros.