Benes pargajiens

Diezgan dzestrā, tomēr saulainā 14. oktobra dienā Bēnes vidusskola bija skaļāka nekā piektdienas pēcpusdienās ierasts. Iemesls tam bija Eiropas klubu un Klubs “Māja” biedru kopīgais pasākums /pārgājiens, kas norisinājās projekta ”Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones” ietvaros, ko Klubs “Māja” īsteno kopā ar vairāku valstu organizācijām, kas ir Eiropas klubu koordinatori savās valstīs (piemēram, Polijā – Šūmana organizācija), vai grib savās valstīs tādu kustību uzsākt (piemēram, Vācijas  Europahaus Marienberg).

Pasākuma galvenie mērķi bija dot iespēju Eiropas klubu dalībniekiem satikties un iepazīties citam ar citu, lai rosinātu vairāk ideju kopīgiem pasākumiem, kā arī, lai klubi cits no cita varētu smelties jaunas idejas; diskusiju laikā saprast, kādus izaicinājumus savu klubu darbībā redz jaunieši, kā arī saprast, kādi varētu būt risinājumi. Diskusiju noslēgumā Eiropas klubi arī domāja par nākotni – par to, kādus pasākumus viņi gribētu īstenot paši.
Pārgājienu dalībnieki vērtē kā ļoti noderīgu un interesantu, jo pasākuma divu dienu laikā (14. un 15. oktobrī) bija iespēja gan uzzināt daudz jaunas lietas saistībā ar projektiem un Klubs “Māja”, gan redzēt, ka apkārt ir ļoti daudz aktīvu jauniešu, kuri vēlas izzināt Latviju, Eiropas Savienību un pasauli. Viena no galvenajām atziņām, kas gūta pasākuma laikā – Eiropas klubos ir ļoti zinātkāri un darboties griboši jaunieši, kas vēlas ne tikai palīdzēt ar mazām lietām sava Eiropas kluba ietvaros, bet arī labprāt mācītos un paši rakstītu dažādus projektus. Jauniešiem ideju ir daudz!
 

Jāatzīst, ka arī Klubs “Māja” dalībniekus pasākums priecēja, jo tas pulcēja sešus Eiropas klubus, bet interese par pārgājienu bija arī no citiem klubiem. Turklāt īpaši jāatzīmē, ka visi klubu dalībnieki bija veikuši ļoti tālu ceļu, lai varētu piedalīties. Dalībnieki bija no Ventspils 4. vsk. Eiropas kluba “Visi ceļi ved uz Eiropu!”, Daugavpils Dizaina un mākslas vsk. “Saules skola” Eiropas kluba “Eurosun”, Vaboles vsk. Eiropas kluba “Rokasspiediens Eiropai”, Ādažu vsk. Eiropas kluba “Mazie eiropieši”, Kuldīgas Centra vsk. Eiropas kluba “Mēs Eiropas Savienība”, kā arī Bēnes vsk. Eiropas kluba “Draudzības lāpa’’.
 

Pārgājiena noslēgumā visiem bija labi padarīta darba sajūta, kā arī pārgājiena laikā jau tika runāts par nākošo kopīgo Eiropas klubu pasākumu – Ādažu konferenci, kurā jauniešiem būs iespēja satikties šī gada nogalē.
 

Īpašs paldies jāsaka Bēnes Eiropas kluba biedriem “Draudzības lāpa” par lielisko uzņemšanu, kā arī kluba skolotājai konsultantei Inesei Freimanei, kura citu lietu starpā parūpējās arī par balli, kas bija īpašs notikums, un ekskursiju. Lielu paldies Klubs “Māja” saka arī saviem biedriem Raivim Gunāram Tauriņam, Benitai Beatrisei Ozolai, kā arī valdes pārstāvjiem Germanam Ļebezovam un Denisam Lagzdiņam par diskusiju vadīšanu.

Pasākums tika īstenots ar programmas ERASMUS + atbalstu, “Clubbing Europe -strengthening active European clubs and creating new ones” projekta ietvaros.

Pasākums tiek organizēts ERASMUS + programmas ietvaros īstenotajā projektā “Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones”.