eiropas klubi adazu konference veido lideri 2016

Šogad jau piekto reizi Ādažu vidusskolas Eiropas klubs “Mazie eiropieši” sadarbībā ar Klubs “Māja” organizē Ādažu konferenci “Veido līderi sevī”, kas notiks 1. decembrī. Aicinām visus Eiropas klubu dalībniekus pieteikties konferencei līdz 15. novembrim.

Lai pieteiktos, rakstiet uz arvis.renckulbergs@gmail.com!

Konference notiks Ādažu vidusskolā, kur jauniešiem un Eiropas klubu skolotājiem konsultantiem būs iespēja klausīties vieslekcijas par dažādiem un aktuāliem jautājumiem Latvijā  un pasaulē, kam sekos diskusijas par dzirdēto. Savukārt konferences otrajā daļā tiks runāts par Eiropas klubu nozīmi Latvijā un Eiropā. Īpašs prieks, ka par Polijas Eiropas klubu pieredzi mums pastāstīs Polijas Eiropas klubu koordinatore Maja Selan no Šūmana fonda.

Aicinām pieteikties četrus jauniešus un skolotāju no katra Eiropas kluba. Ja jūsu skolā nav Eiropas kluba, bet ir interese tādu izveidot un piedalīties konferencē, rakstiet uz arvis.renckulbergs@gmail.com.

Eiropas klubiem uz konferenci līdzi jāpaņem mājasdarbs, ko pievienosim Eiropas klubu izstādei turpat skolas telpās. Mājasdarbs: katram klubam, kas piedalās, jāizveido plakāts par tēmu “Eiropas klubu veiksmes stāsts”.

Konference notiks no plkst. 10:00-17:00, un visi izdevumi tiek apmaksāti.

Ja jums ir kādi jautājumi, aicinām sazināties ar Arvi Renckulbergu.

Uz tikšanos Ādažos!

Pasākums tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu, kā arī pasākums tiek daļēji finansēts no ERASMUS+ programmas ietvaros īstenotā projekta “Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones”.

Pasākums tiek organizēts ERASMUS + programmas ietvaros īstenotajā projektā “Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones”.