eiropas klubi adazu konference 2016

Vakar, 1. decembrī, Ādažu vidusskolā tika aizvadīta pēdējo gadu lielākā Ādažu konference "Veido līderi sevī!". Tajā kopā piedalījās vairāk kā 80 pārstāvji no 15 Eiropas klubiem. Diena bija gara, bet ļoti vērtīga - gan jaunieši, gan skolotāji pēc pasākuma dalījās vēl jaunās idejās, ko gribētu īstenot sava kluba ietvaros, tādējādi mācoties gan paši, gan stāstot arī citiem par Eiropas Savienību un iespējām tajā.

Dalībnieki mēroja ceļu no visiem Latvijas novadiem - Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Latgales. Konferences pirmajā daļā Agnese Lāce stāstīja par migrāciju, skaidroja jēdzienus, kas ir "bēglis", "patvēruma meklētājs" u.tml. Lekcija ietvēra gan vispārīgus jautājumus, gan arī specifiskākas lietas, piemēram, caur Brexit stāstu tika parādīts, kādas sekas var rasties, ja valstis nav mierā ar esošo Eiropas Savienības politiku. Eduards Gaušis stāstīja par Latvijas jaunatnes politiku. Vairāki jaunieši atzina, ka pēc Eduarda ieteikuma viņi apskatīs, kādas iespējas un finansējumu jaunatnes lietām sniedz tieši viņu pašvaldība. Pirmā cikla noslēgumā Dominiks Jarmakovičs runāja par līderību un, iespējams, tieši viņa lekcijā izskanēja viena no iedvesmojošākajām atziņām. Proti, lielākoties veiksme ir tikai 10%, bet pārējie 90 – smags darbs, turklāt mēs dzīvojam valstī, kur vēl daudzas jomas un industrijas ir tikai pašā sākuma punktā. Tādēļ būtu jāizmanto iespēja, kad mūsu rokās ir iespēja šos procesus ietekmēt. Dominiks aicināja jauniešus nebaidīties uzdrīkstēties mēģināt jaunas lietas un sapņot ar vērienu, jo tikai tā esam spējīgi radīt ko vairāk.

Konferences otrajā daļā klubi pievērsās zināmā mērā sev tuvākam jautājumam - ERASMUS + programmai un Eiropas klubu jautājumiem. Kintija Bulava no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pastāstīja par tik daudzajām iespējām jauniešiem ceļot projektu ietvaros, un pat pašiem rakstīt projektus. Savukārt Inta Dimzule pastāstīja par to, kāds ir bijis Klubs "Māja" ceļš koordinējot Eiropas klubus. Tomēr joprojām vislabāk par Eiropas klubiem var pastāstīt jaunieši paši, kas tajos darbojas ik dienas. Lekciju cikla noslēgumā liels prieks bija klausīties Šūmana fonda Polijā pārstāves Majas Selanas (Maja Selan) lekciju par Eiropas klubiem Polijā. Izrādās, ka latviešu un poļu klubiem ir daudz kopīgu lietu - vairākās aktivitātēs varēja atpazīt gan Latvijas Eiropas klubu izzinošās pēcpusdienas, gan konferences, gan citas aktivitātes. Klubs "Māja" izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja konferencei notikt!

Pasākums tika īstenots ar Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu, kā arī pasākums tika daļēji finansēts no ERASMUS+ programmas ietvaros īstenotā projekta "Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones".

Pasākums tiek organizēts ERASMUS + programmas ietvaros īstenotajā projektā “Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones”.