clubbing europe 2017 eiropas klubi dalisies pieredze

No 2017.gada 31.janvārim līdz 7.februārim Latvijā viesosies delegācija no divām Vācijas skolām un mācīsies no Latvijas Eiropas klubiem, kā organizēt savus Eiropas klubus, kā arī, kā caur neformālās izglītības metodēm iepazīt Eiropas Savienību. Apmaiņa notiek projekta “Clubbing Europe” ietvaros.

Klubs “Māja” kopš 2016.gada sākuma kopā ar vairāku citu valstu organizācijām īsteno projektu “Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones”, kur viens no galvenajiem projekta mērķiem ir savest kopā valstis un skolas, kurās jau ir Eiropas klubi, kā arī skolas, kurās tādus klubus tikai vēlētos veidot. Tā kā Latvijā Eiropas klubu kustība ir ar lielu pieredzi, šīs zināšanas tiks nodotas Vācijas skolēniem un skolotājiem, kuri pēc tam veidos klubus savā valstī.

Vācijas skolēniem Klubs “Māja” sadarbībā ar vairākiem Latvijas Eiropas klubiem piedāvā plašu programmu, kuras laikā jaunieši gan sapratīs, kā uzsākt aktivitātes savā skolā, gan arī, kā organizēt klubu ikdienu. Latvijas Eiropas klubi gan dalīsies savā pieredzē, gan caur dažādām aktivitātēm palīdzēs izveidot plānu, kā ieinteresēt skolasbiedrus Vācijā piedalīties pasākumos un pievienoties Eiropas klubu kustībai. Jāuzsver, ka aktivitātes lielākoties plāno paši Latvijas Eiropas klubu pārstāvji – skolēni. Paralēli pamatuzdevumiem viņi arī plāno ekskursijas vācu jauniešiem, kā arī organizē citas aktivitātes, lai komunikācija esošo un jauno Eiropas klubu starpā neapklustu pēc apmaiņas.

Apmaiņa norisinās starptautiskā Eiropas klubu projekta “Clubbing Europe-strengthening active European clubs and creating new ones” ietvaros. Apmaiņas organizēšanā nozīmīgu ieguldījumu ir snieguši vairāki Latvijas Eiropas klubi: Ādažu vidusskolas Eiropas klubs “Mazie eiropieši”, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skolas” Eiropas klubs “Eurosun”, kā arī J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas Eiropas klubs “12 stars”.

Pasākums tiek organizēts ERASMUS + programmas ietvaros īstenotajā projektā “Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones”.

Latvijā projekts “Eiropas klubi skolās” tika uzsākts 2002. gada pavasarī, pārņemot piemēru no Portugāles, kur pirmie klubi tika izveidoti 1986. gadā. Eiropas klubi ir interešu grupas skolās, kuru galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp skolēniem un skolotājiem, sekmēt jauniešu zināšanas par Eiropas Savienību un Latvijas integrāciju tajā, kā arī veidot pasākumus, kas saistīti ar informācijas sniegšanu par Eiropas Savienību. Latvijā pašlaik aktīvi darbojas 22 Eiropas klubi un to nacionālais koordinators kopš 2010. gada ir biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”. 

 

Pasākums tiek organizēts ERASMUS + programmas ietvaros īstenotajā projektā “Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones”.