EVS CROATIA Zaiga

Zaiga Zirnīte ir brīvprātīgā Horvātijā 9 mēnešu projektā ar Erasmus+ atbalstu. Kāpēc Eiropas Brīvprātīgais darbs? Un kāpēc tieši Horvātijā? Iedvesmu meklē video!

Skaties video šeit!