EP Simulacija 2017 jelgava

Šī gada 5. aprīlī Jelgavas Valsts ģimnāzijas Eiropas klubs pats saviem spēkiem bija sarīkojis Eiropas Parlamenta simulāciju. Pasākums bija patiešām izdevies, kā arī tagad vairākiem Eiropas klubiem ir daudz labāka izpratne par to, kā notiek lēmumu pieņemšanas Eiropas Parlamentā. Par to, kā Eiropas klubiem gāja, lasi Raivja stāstā!


“Hausam šī diena bija uz augsta viļņa - tā sākās, kā jau parasti, ar pārbaudījumiem. Nokavējuši autobusu, nopirkuši biļetes nākamajam nu spriedām - kā izdosies diena? Izdevās ideāli! Pasākums sākās ļoti svinīgi. Mūs sagaidīja tēja, kafija, cepumi un daudz pazīstamas sejas.

Pirms praktiskās daļas un Eiropas Parlamenta simulācijas uzstājās Jelgavas pilsētas mērs Andris Rāviņš, pēc tam sveicienus nodeva Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece. Pēc svinīgajām uzrunām, bija skaists, muzikāls priekšnesums no Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieces. Liels prieks bija redzēt, ka Eiropas klubu aktivitātes Jelgavā vērtē tik augstu, ka pasākumu palīdz atklāt arī pilsētas mērs.

Pēc atklāšanas skolēni sadalījās trīs komisijās un devās darboties. Grupas runāja par aktuālām tēmām, piemēram, jauniešu nodarbinātība, bioloģiskā pārtika un dabas piesārņotība. Pēdējā komisija uzsvaru lika uz atjaunojamo resursu arvien lielākas izmantošanu un fosilās degvielas aprites samazināšanas. Katra komisija apspriedās iekšēji un izstrādāja rezolūcijas projektu. Pēc projektu un runu sagatavošanas sākās kopējā plenārsēde. Sēdes laikā katras komisijas pārstāvji devās prezentēt ideju atklāšanas. Pēc prezentācijas sekoja citas komisijas uzbrukuma runa. Pēc uzbrukuma runas bija jautājumu un atbilžu sesija, un nobeigumā bija kopsavilkuma runa, pēc kuras visi balsoja par idejas pieņemšanu vai noraidīšanu. Šādi process notika katrai komisijai un pēc atklātā balsojuma tika uzzināts - kura ideja ir pieņemta un kura noraidīta. Īpaši atmiņā palika arī tas, kā emocionāla uzruna var paspilgtināt argumentus. To mums ļoti labi nodemonstrēja Bēnes Eiropas kluba skolēns, kurš izmantoja ne tikai faktus, bet arī aktierspējas, lai iegūtu atbalstu savam viedoklim.”

Raivis

Pasākuma svinīgs noslēgums notika Jelgavas pils Sudraba zālē, kur klātesošos ar muzikālu priekšnesumu sveica JVĢ vokāli instrumentālais ansamblis. Pasākumā piedalījās Eiropas klubi no Bauskas Valsts ģimnāzijas, Bēnes vidusskolas, Grobiņas ģimnāzijas un Krimuldas vidusskolas.

Klubs “Māja” izsaka pateicību gan Jelgavas pilsētai, gan Jelgavas Valsts ģimnāzijai ar tās direktori priekšgalā, tāpat Jānim Ķusim, Jelgavas Valsts ģimnāzijas Eiropas kluba konsultantam, Eiropas kluba “29.kabinets” biedriem, kā arī visiem Eiropas klubiem, kas atrada iespēju piedalīties pasākumā!

 

Pasākums tiek organizēts ERASMUS + programmas ietvaros īstenotajā projektā “Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones”.