eiropas klubu konsultantu tiksanas 2017

Lai gan saulaino dienu mums šovasar vēl nav bijis daudz, Klubs "Māja"un Eiropas klubu skolotāji konsultanti pulcējās uz gada noslēguma pasākumu saulainā 14. jūnija dienā. 

Klubs "Māja" un Eiropas klubu tikšanās maija beigās vai jūnijā sākumā ir ikgadējs pasākums, kurā mūsu organizācija pastāsta, kā mums veicies kopumā un saistībā ar Eiropas klubiem, savukārt skolotāji pastāsta, kas interesants noticis viņu klubos pēdējā mācību gada laikā.

Jāatzīst, ka šogad izskanēja vairākas vēl līdz šim nedzirdētas idejas, piemēram, Salas vidusskolas Eiropas klubs ir izveidojis video reklāmu par savu klubu, kamēr Bauskas Valsts ģimnāzijas Eiropas kluba skolotāja pastāstīja, kā aktuālus tematus viņa mēdz ieintegrēt mācību stundās. Savukārt Ādažu vidusskolas un Grobiņas ģimnāzija pastāstīja gan par erudīcijas konkursiem, ko rīko Grobiņa, gan aktivitātēm savā klubā, ko organizē Ādaži, gan atminējās, ka abiem klubiem šogad ir 15 gadu pastāvēšanas svētki!

Tradicionāli Klubs "Māja" cenšas prezentēt, kādas iespējas iegūt vairāk informācijas par projektiem un citām aktivitātēm, ir pieejamas. Šogad Raivja Gunāra Tauriņa vadībā tika diskutēts par Eurodesk piedāvātajām aktivitātēm.

Pasākumā laikā pārrunājām arī Clubbing Europe projekta rezultātus un pēdējās aktivitātes, kā arī iepazināmies ar topošo vadlīniju melnrakstu. Vadlīnijas par Eiropas klubu dibināšanu un uzturēšanu, kas bija viens no galvenajiem projekta mērķiem, ir pirmais nopietnais materiāls, kas Latvijā būs pieejams par Eiropas klubiem. Tas būs lielisks palīgs ikdienas darbā ne tikai vēl topošajiem klubiem, bet arī esošajiem klubiem. Projekts ir arī palīdzējis nodibināt kontaktus ar vairāku citu valstu Eiropas klubiem.

Kopumā pasākums tika aizvadīts ļoti priecīgā noskaņojumā, jo pēdējā mācību gada laikā sasniegts daudz. Uz tikšanos septembrī ar jaunu sparu un interesantiem pasākumiem!

Pasākums tiek organizēts ERASMUS + programmas ietvaros īstenotajā projektā “Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones”.