NODERĪGAS ADRESES INFORMĀCIJAI PAR EIROPAS SAVIENĪBU

Eiropas Jaunatnes portāls (informācija par jauniešu iespējām ES)

https://europa.eu/youth/lv_lv

https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU

https://twitter.com/EuropeanYouthEU

Eiropas Savienības Māja Rīgā (bezmaksas pasākumi par ES un info materiāli)

http://esmaja.lv

https://www.facebook.com/esmajalv

https://twitter.com/es_maja

Eiropas Parlamenta informācijas birojs Latvijā

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem.html

https://www.facebook.com/Eiroparlaments

https://twitter.com/EP_Riga

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

https://ec.europa.eu/latvia

https://www.facebook.com/EiropasKomisija

https://twitter.com/EiropasKomisija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Pārrauga Erasmus+ neformālās izglītības daļu un citus jauniešiem domātos finansējumus)

http://jaunatne.gov.lv

https://www.facebook.com/Jaunatne

https://twitter.com/Jaunatne

Valsts Izglītības attīstības aģentūra (Pārrauga Erasmus+ formālās un mūžizglītības daļu )

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/

https://www.facebook.com/VIAA.LV

https://twitter.com/VIAA_LV

Eiropas Savienības Padome (Institūcija, kura pārstāv ES valstu intereses) un Eiropadome (Institūcija, kurā tiekas ES valstu vai to valdību vadītāji)

http://www.consilium.europa.eu/lv/home

https://www.facebook.com/eucouncil

https://twitter.com/eucouncil

https://twitter.com/donaldtusk (Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks)

Eiropas Komisija (Institūcija, kura pārstāv ES kopējās intereses)

https://ec.europa.eu/commission/index_lv

https://www.facebook.com/EuropeanCommission

https://twitter.com/EU_commission

https://twitter.com/junckereu (Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers)

Eiropas Parlaments (Institūcija, kura pārstāv ES iedzīvotāju intereses)

http://www.europarl.europa.eu/portal/lv

www.facebook.com/europeanparliament

https://twitter.com/Europarl_lv

https://twitter.com/ep_president (Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani)

Eiropas Savienības vēstures lielākie notikumi

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lv

Publikācijas par Eiropas Savienību elektroniski

https://publications.europa.eu/lv/web/general-publications/publications

Eiropas Savienības budžets un Latvija

http://ec.europa.eu/budget/mycountry/LV/index_lv.cfm

Eiropas Savienības institūciju un to pārstāvju visu sociālo mediju kontu saraksts

https://europa.eu/european-union/contact/social-networks_lv

Jaunatnes organizācija "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai"

http://www.klubsmaja.lv

https://www.facebook.com/klubsmaja

https://twitter.com/klubsmaja

https://twitter.com/eiropasklubi

https://www.instagram.com/klubsmaja