Klubs “Māja” izaugsme 2019. – 2020. gadā

2019. gada 10. maijā tika noslēgta divpusēja vienošanās starp Klubs “Māja” un Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru par projekta īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros NR VP2019/2.1-4.

Projekta sauklis ir #EuropeGoals un mēs centīsimies noskaidrot dažādu jauniešu mērķus, lai secinātu – kādas iespējas šiem jauniešiem ir svarīgi piedāvāt to izaugsmes veicināšanai.

Raivis Gunārs Tauriņš, projekta vadītājs un organizācijas attīstības koordinators

Projekta mērķis ir stiprināt Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai (turpmāk – Klubs”Māja”) nacionālo pārklājumu un starptautiskos sadarbības tīklus, lai organizācija varētu kvalitatīvāk nodrošināt jauniešu izglītošanu par Eiropas Savienību un jauniešu interešu aizstāvību.

Projektā tieši iesaistītās personas ir Klubs „Māja” reģionālajās pārstāvniecībās esošie biedri, kopējā organizācijas un projekta mērķauditorija ir jaunieši – gan tie, kuri jau darbojas organizācijas ietvaros, gan tie, kuri vēl nav uzsākuši aktīvu darbību pilsoniskajā jomā.

Projekta laikā tiks stiprināta un paplašināta Eiropas Klubu kustība Latvijā, izstrādāta neformālās izglītības programma, kuru pielietos iknedēļas interešu izglītības nodarbībās. Sadarbībā ar Ārlietu Ministriju tiks īstenota inovatīva jauniešu iesaistes un interešu aizstāvības iespēja – ANO jauniešu delegātu programma, kuras mērķis ir valsts un jauniešu interešu pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā. Projekta ietvaros tiks strukturēta organizācijas administratīvā darbība, padarot darbu ar jaunatni ilgtermiņā efektīvāku.

Svarīgākais projekta ieguldījums būs jauniešu un jaunatnes darbinieku apmācībā, lai nākotnē Rīgas centrālās organizācijas un reģionālo pārstāvniecību biedri spētu piesaistīt finansējumu no dažādiem avotiem un realizēt kvalitatīvu jaunatnes darbu un interešu aizstāvību.

Projekta rezultāts būs organizācijas nacionālā pārklājuma nostiprināšana Latgales un Vidzemes plānošanas reģionos. Būs izveidota un pilnvērtīgi darbosies ANO jauniešu delegātu programma. Būs apmācīti vairāk nekā 200 jaunie Klubs „Māja” biedri un aktivitātēs tieši iesaistīti vairāk nekā 1500 jaunieši.

Netiešā projekta auditorija, kas sasniedzama caur mājaslapu un sociālajiem kontiem, paredzēta virs 50000 uz periodu no 2019. – 2020. gadam, no kuriem vismaz 100 jauniešus iecerēts iesaistīt organizācijas darbībā.

Viennozīmīgi skaidrs, ka šis projekts sniedz organizācijai lielu potenciālu augt, svarīgākais ir to produktīvi izmantot!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.