Tiek veikta aptauja par Klubs “Māja” dalībnieku interesēm, idejām, kas tiks izmantotas un ņemtas vērā turpmākajā Klubs “Māja” darbībā.