BM Gençlik Delegeleri Programı, gençlerin kamu yönetimine katılımını teşvik eden bir BM girişimidir. BM Gençlik Delegesi, BM etkinliklerine yönelik ulusal delegasyonunun bir parçasıdır. Ulusal delegasyonda gençlerin rolü, gençlikle ilgili alanlarda vizyonunu paylaşmak, ulusal delegasyona yetenek ve becerileri dahilinde yardımcı olmak ve diğer ülkelerin gençlik delegeleri ile iş birliği yapmaktır.

Letonya BM Gençlik Delegesi Programı, Birleşmiş Milletler hedeflerini güncelleyen ve BM Yol Gösterici İlkelerini takip eden sivil toplum kuruluşu Club “The House” – Youth for a United Europe” un bir girişimidir. Letonya’daki BM Gençlik Delege Programı gençleri küresel meseleleri daha iyi anlamaya teşvik etmekte, aktif destek ve bilinçlendirme faaliyetleri yoluyla BM’nin yapısı, işlevleri ve gündemi konusunda eğitmektedir.

BM Gençlik Delege Programı’nın faaliyetleri arasında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni teşvik edecek faaliyetlerin yanı sıra; BM Üst Düzey Siyasi Forumu, BM Genel Kurulları, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu, İklim Değişimi Zirvesi, BM yapısı ve gündem konuları, tartışmalar, ulusal konferanslar, deneyim paylaşımını artırmak için Bölgelere Okul Ziyaretleri gibi faaliyetler bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler Gençlik Delegeleri Programının amaçları:

• Gençleri sürdürülebilir kalkınma için Birleşmiş Milletler’in yapısı, işlevleri, gündemi ve hedefleri konusunda eğitmek.

• İnsan hakları, eşitlik, sürdürülebilir kalkınma, eğitim ve çatışmayı önleme gibi BM değerlerini teşvik etmek.

• Letonya gençlerinin uluslararası politika ve karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek.

• Letonya’da ulusal ve küresel vatandaşlık faaliyetlerini geliştirmek.

• Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gençlerin küresel vatandaşlık konularına ilişkin görüşlerini dinlemek ve bunlara dahil etmek.

Program Değerleri

• Anlamlı gençlik katılımını ve genç uzmanların kamu yönetimi ve uluslararası temsile katılımını teşvik etmek.

• Gençlik girişimlerini ve çok taraflılık sürecine katılım fırsatlarını teşvik etmek.

• İnsan haklarının farkındalığının arttırılması ve uygulanması.

Ana yönler

• BM Gençlik Delegesi ve Sekreterliğinin, BM Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konsey Komisyonu gibi uluslararası temsil ve ulusal resmi delegasyonlara katılımı.

• BM gündeminde ve çok yönlülükte eğitim faaliyetleri yürütmek.

• UN 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri uygulamalarının ulusal ve uluslararası düzeyde teşvik edilmesi.

Herhangi bir genç kişi, öğrenci ya da ilgilenen kişiler, sivil toplum kuruluşu Club “The House” – Youth for a United Europe internet sayfasındaki formu doldurarak veya ano@klubsmaja.lv adresine yazarak BM Gençlik Delege Programına katılmaya aday olabilir.