Klubs “Māja” izaugsme 2019. – 2020. gadā

2019. gada 10. maijā tika noslēgta divpusēja vienošanās starp Klubs “Māja” un Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru par projekta īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros NR VP2019/2.1-4.

Projekta sauklis ir #EuropeGoals un mēs centīsimies noskaidrot dažādu jauniešu mērķus, lai secinātu – kādas iespējas šiem jauniešiem ir svarīgi piedāvāt to izaugsmes veicināšanai.

Raivis Gunārs Tauriņš, projekta vadītājs un organizācijas attīstības koordinators

Projekta mērķis ir stiprināt Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai (turpmāk – Klubs ”Māja”) nacionālo pārklājumu un starptautiskos sadarbības tīklus, lai organizācija varētu kvalitatīvāk nodrošināt jauniešu izglītošanu par Eiropas Savienību un jauniešu interešu aizstāvību.

Projektā tieši iesaistītās personas ir Klubs „Māja” reģionālajās pārstāvniecībās esošie biedri, kopējā organizācijas un projekta mērķauditorija ir jaunieši – gan tie, kuri jau darbojas organizācijas ietvaros, gan tie, kuri vēl nav uzsākuši aktīvu darbību pilsoniskajā jomā.

Projekta laikā tika stiprināta un paplašināta Eiropas klubu kustība Latvijā, izstrādāta neformālās izglītības programma, kuru pielietos iknedēļas interešu izglītības nodarbībās. Sadarbībā ar Ārlietu Ministriju tika īstenota inovatīva jauniešu iesaistes un interešu aizstāvības iespēja – ANO jauniešu delegātu programma, kuras mērķis ir valsts un jauniešu interešu pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā. Projekta ietvaros tika strukturēta organizācijas administratīvā darbība, padarot darbu ar jaunatni ilgtermiņā efektīvāku.

Projekta ietvaros norisinājās dažādi pasākumi Hausa biedriem – augustā notika Eiropas klubu apmācības “Eiropas klubs 2020+”, kas bija paredzētas ne tikai skolotājiem, bet arī jauniešiem, kas aktīvi darbojas reģionālajās pārstāvniecības, jo ar pašu iniciatīvu viņiem gada laikā tika dotas dažādas iespējas realizēt projektus neformālās izglītības ietvaros.

Vasarā norisinājās arī Hakatons “Jaunatnes balss stiprināšana Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā”, kura mērķis bija izstrādāt priekšlikumu institucionālās sistēmas uzlabošanai saskaņā ar Eiropas jaunatnes mērķiem.

Jau 2019. gadā mēs dibinājām ANO jauniešu delegātu programmu, kuras ietvaros notikuši vairāk kā 6 starptautiski delegāciju pasākumi, 10 sanāksmes ar Ārlietu ministriju, vairāki klātienes semināri un nacionālā konference. Šī gada 9. oktobrī tika īstenota gada noslēdzošā nacionālā konference “Cilvēktiesības un veselība”, kur ekspertu vadībā tika apspriestas tādas tēmas, kā, reproduktīvā veselība un tiesības, psihiskā veselība, tiesības uz veselīgu vidi un cilvēktiesības internetā. Katrā darba grupā darbojās 10-15 jaunieši, kuri, izmantojot konferences sagataves materiālus un ekspertu sniegto informāciju, definēja katras tēmas problemātiku gan Latvijā, gan starptautiski un meklēja potenciālos risinājumus. Konferences mērķis bija izglītot jauniešus par tēmām, kas ir aktuālas ANO dienaskārtībā, bet Latvijā tiek apsriestas retāk. Konference arī palielināja Programmas atpazīstamību caur Ārlietu ministrijas, Satversmes tiesas un Latvijas Jaunatnes padomes dalību un atsauksmēm publiskajā informatīvajā telpā.

Savukārt, 7. novembrī tiešsaistes platformā Zoom Klubs “Māja” organizēja nacionālo konferenci jauniešiem “Zelta rudens seminārs” par pilsonisko līdzdalību un personības pilnveidi. Seminārā tika apskatītas tēmas par sociālo aktivitāti un līdzdarbošanos, personības pilnveidi, kā arī aktivitāti sociālajos tīklos un veselību. Semināra sesijas vadīja un jauniešus iedvesmoja Latvijas nevalstisko organizāciju aktīvists un politiķis Mārtiņš Šteins, biedrības Latvijas Pilsoniskās alianses projektu vadītāja Anita Īvāne, uzņēmējs, trīs grāmatu autors un izaugsmes kafejnīcas SPIIKIIZI radītājs Āris Birze, uzturzinātniece Kristīne Podvinska, kā arī Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas departamenta programmētāja un analītiķe Nora Biteniece.

Svarīgākais projekta ieguldījums ir jauniešu un jaunatnes darbinieku apmācībā, lai nākotnē Rīgas centrālās organizācijas un reģionālo pārstāvniecību biedri spētu piesaistīt finansējumu no dažādiem avotiem un realizēt kvalitatīvu jaunatnes darbu un interešu aizstāvību. 14. un 15.novembrī tika īstenotas biedru apmācības CAP “6” kapacitātes celšanai, tostarp arī tika organizētas tiešsaistes vizītes ar Eiropas klubu jauniešiem. Apmācības notiek jau sesto gadu, ļaujot dalībniekiem ciešāk iepazīties, radīt un attīstīt jaunas idejas, kā arī labāk saprast, ko Hauss kopā spēj paveikt. Divu dienu programma sākās ar interaktīvu saliedēšanos, plaši izmantojot tiešsaistes platformu piedāvātos rīkus, kas ļāva izmērīt dalībnieku vidējo prieka līmeni, automātiski izveidotu grupu biedriem atklāt kādu noslēpumu vai beidzot ieraudzīt rakstītas liecības no leģendārā Hausa gariņa. Šajā jautrībā tika apskatītas arī nopietnākas lietas – dalībnieki apguva pasākumu veidošanas, pienākumu deleģēšanas un citas prasmes, plašāk iepazinās ar motivācijas jēdzienu un to, kā to saglabāt, piedalījās nodarbībā par veiksmīgu komunikāciju sociālajos tīklos un paplašināja savas prasmes arī foto vai videomontāžas jomā.

Arī Klubs “Māja” Ziemassvētki šogad norisinājās neierastā formātā – tiešsaistes platformā Gather Town. 19.decembrī organizācijas biedri pievienojās uz Ziemassvētku un godināšanas svinībām, kurā caur dažādām aktivitātēm biedri iepazinās savā starpā. Ar apsveikumiem un pateicībām, tika sveikti gada aktīvākie biedri. Pasākums deva kopības sajūtu biedriem un ļāva jaukā gaisotnē atskatīties uz pagājušo gadu.

2019.gada aizsāktā JMA “Haoss” iniciatīva De.ģenerācija, izrādot jauno mākslinieku darbus nepilna mēneša ietvaros, tēmās – brīvība, vienlīdzība un cilvēktiesības, guva ļoti lielu ieinteresētību un redzamību jauniešu vidū. Līdz ar veiksmīgajiem rezultātiem šī gada ietvaros iniciatīva tika turpināta sākot ar patstāvīgas tās platformas izveidi, kas ir mājaslapa (https://degeneracija.lv/). Tā ir virtuāla vizītkarte iniciatīvai, kas aptvers dažādus mākslas žanrus, lai veiksmīgi parādītu jauno mākslinieku dažādo iniciatīvu spektru, sniedzot arī platformu turpmākai šāda veida ideju attīstībai un pasākumu organizēšanai.

Klubs “Māja” biedri izrādīja iniciatīvu veidot biedrības podkāsta seriālu ar nosaukumu “Kontrasts”, kas palīdzētu piesaistīt biedrībai jaunu sekotāju bāzi sociālajos tīklos un veidos jauniešiem no reģioniem pieejamu digitālo saturu par aktuāliem politiskiem un kultūras tematiem. Podkāsta tematika: pašizaugsme, jauniešu līderība, studentu dzīve, mentālā veselība, kultūra, pilsoniskā iesaiste. Darbā izmantotās metodes: darba grupas diskusijas, atbalstītāju piesaiste, mārketinga aktivitātes.  Podkāsta ietvaros biedri uzturēja sociālo mediju profilu, diskusiju ceļā tika iepazītas aktuālās tēmas biedru starpā, tika nodrošināta veiksmīgas sadarbības veidošana gan komandā, savstarpēji komunicējot, strādājot pie podkāsta veidošanas un pilnveidošanas un veidojot pieņemošu, uz attīstību vērstu atmosfēru, gan ārpus tās, kā arī nodrošināta izglītojoša, motivējoša satura sniegšana klausītājiem, no kura auditorijai ir iespēja izglītoties un izprast visdažādākās tēmas, uzzināt par sev pieejamām iespējām, tāpat arī rast motivāciju uzsākt ko jaunu un aizraujošu vai turpināt jau nostādītos mērķus. Papildus norisinājās arī Eiropas Jaunatnes mērķu saturiskā popularizēšana nacionālā mērogā, sasniedzot auditoriju gan pilsētās, gan mazākos un lielākos reģionos visā Latvijā.

No organizācijas puses ir ļoti svarīgi veidot ciešus kontaktus ar pārstāvošo reģionu vadību un Eiropas klubu biedriem, tādēļ visa gada ietvaros tika organizētas arī skolu vizītes pie Latvijā esošajiem Eiropas klubiem. Vizīšu laikā jauniešiem neformālā gaisotnē tika stāstīts par šo projektu, turpmākajiem pasākumiem, kā arī plašākām sfērām, kā, piemēram, mobilitātes iespējām Eiropas Savienībā, iespējām sadarboties ar valsts institūcijām, kā arī pašiem rakstīt un iesniegt projektus caur Klubs “Māja”. Viens no vizīšu galvenajiem uzdevumiem bija noskaidrot Eiropas kluba turpmākā gada plānus, lai veiksmīgi tos varētu iekļaut  kopējā organizācijas attīstības plānā. Covid-19 ietekmē liela daļa vizīšu tika pārceltas uz tiešsaistes platformu ZOOM, kas ļāva apciemot daudz vairāk skolas, nekā tas būtu iespējams klātienē.

Ievērojot Klubs “Māja” tradīcijas, arī šogad tika sagatavots apkārtraksta “MĒS PAŠI” 2020.gada izlaidums, kas ļauj ikgadējā apkopojuma ietvaros atskatīties uz paveikto gada laikā. Tajā ir iespēja apskatīt aktivitātes, kas norisinājušās, visneaizmirstamākos brīžus, nospraust sākumu jaunām tradīcijām, kā arī godināt visaktīvākos biedrus, kas palīdzējuši šo aktivitāšu organizēšanā, plānošanā un vadīšanā. Līdz ar to, ka Klubs “Māja” nav viena vienība, bet gan organizācija ar dažādiem reģionālajiem pārstāvjiem, šajā apkārtrakstā tiek atzīti arī vienību šī gada spilgtākie momenti. Šī mazā grāmatiņa atgādina par paveikto, un to cik tuvi mēs esam viens otram, un ko mēs viens otram varam sniegt.

Apkārtraksta digitālā versija ir pieejama šeit: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.klubsmaja.lv/wp-content/uploads/2021/01/apkartraksts60.pdf

Vēlamies nodrošināt iespēju arī Tev iesaistīties, tādēļ droši piedalies mūsu superīgajā izaugsmes piedzīvojumā – aizpildi biedra anketu un nāc mūsu plašajā pulkā!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.