Seminārs [SA] DARBOJAMIES!

Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai aicina jauniešus iesaistīties projekta “(SA) DARBOJAMIES!” ietvaros rīkotajā otrajā seminārā, kurš notiks 31.janvārī no pulksten 13:00 līdz 17:00. Kā norises vieta ir izvēlēta ES Māja, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, Kamīnzālē. Seminārā jauniešiem būs iespēja izskatīt pirmajā seminārā izvirzītos priekšlikumus, kuri tiks virzīti jau institucionālā līmenī, kas tika sadalīti trijos aspektos: ekoloģijā, , cilvēktiesībās un digitālajās  prasmēs.  

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu zemāk.
 

Programmas ietvaros ir paredzēta lekcija, kuru vadīs Līga Stafecka, “Providus” vadošā pētniece ar vairāk kā astoņu gadu pieredzi. Lekcijā skaidros to, kā vislabāk pārstāvēt savu viedokli valsts institūcijās, jo pēc priekšlikumu izskatīšanas nākamais solis ir to prezentēšana valsts iestādēs.

Katram būs iespēja izvēlēties savu darba grupu vienā no virzieniem (ekoloģija, cilvēktiesības, drošība), darba grupās jauniešiem tiks sniegts ieskats par to kādi priekšlikumi tika izteikti pirmā semināra laikā. Katrai darba grupai tiks dota iespēja uzlabot priekšlikumus vai arī tos mainīt, tādējādi dodot iespēju izteikt savas domas dalībniekiem, izmantojot demokrātijas principus un argumentējot savu viedokli, jo darba grupu mērķis ir priekšlikumu atkārtota izstrāde un komandu veidošana, kuras varētu šīs jaunās idejas pārstāvēt valsts institūcijās.

Grupas izvēlēsies savus līderus, kuri varētu vadīt grupu darbu, lai sekmīgi strādātu pie šo priekšlikumu realizēšanas. Savas jaunās izmaiņas katra grupa prezentēs, pieaicinātie pārstāvji idejas uzklausīs un sniegs ieteikumus, ar mērķi, lai jaunieši būtu gatavi jebkādiem jautājumiem, kad tie aizstāvēs savas idejas valsts institūciju priekšā. Pēc pārstāvju sniegtajiem ieteikumiem grupām būs laiks veikt izmaiņas un prezentēt pārējo grupu klātbūtnē.

Šī ir lieliska iespēja jauniešiem izteikt savas idejas un tās realizēt, tādējādi parādot to, ka katra balss tiek uzklausīta. Pasākums rada arī labu ieskatu tajā, kādas problēmas mūsdienās ir aktuālas un kā tās efektīvāk risināt.

Vairāk informācijai par projektu:
Marats Abdullajevs,
projekta vadītājs
+37128316595
marats@klubsmaja.lv

www.klubsmaja.lv | @klubsmaja