Eiropas Klimata akts

Šodien Komisija nāk klajā ar priekšlikumu tiesību aktos iekļaut ES politisko apņemšanos līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai, lai aizsargātu planētu un cilvēkus. Eiropas Klimata akts nosprauž 2050. gadu par mērķgadu un iezīmē virzienu visām ES rīcībpolitikām, sniedzot paredzamību publiskām iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Turklāt Komisija sāk sabiedrisku apspriešanu par gaidāmo Eiropas Klimata paktu. Ar apspriešanas starpniecību šā instrumenta kopizstrādē būs iesaistīta sabiedrība. Šodien Komisija nāk klajā ar priekšlikumu tiesību aktos iekļaut ES politisko apņemšanos līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai, lai aizsargātu planētu un cilvēkus. Eiropas Klimata akts nosprauž 2050. gadu par mērķgadu un iezīmē virzienu visām ES rīcībpolitikām, sniedzot paredzamību publiskām iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Turklāt Komisija sāk sabiedrisku apspriešanu par gaidāmo Eiropas Klimata paktu. Ar apspriešanas starpniecību šā instrumenta kopizstrādē būs iesaistīta sabiedrība.

Komisija šodien sāk arī sabiedrisku apspriešanu par jauno Eiropas Klimata paktu – plašu iniciatīvu, kuras mērķis ir dot iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām iespēju paust viedokli un piedalīties jaunu klimata politikas jomas darbību izstrādē, informācijas apmaiņā, vietēju pasākumu īstenošanā un tādu risinājumu popularizēšanā, kurus citi varētu pārņemt. Sabiedriskā apspriešana ilgs 12 nedēļas. Ievaddati tiks izmantoti, lai izstrādātu Klimata paktu, kas tiks publiskots pirms ANO Klimata pārmaiņu konferences, kura 2020. gada novembrī notiks Glāzgovā (COP26).

Vairāk informācijas te: https://ej.uz/klimatneitralaES