Eiropas Savienības budžeta grozījumu ierosinājums jaunatnes jomā

2020. gada 21. februārī biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” valdes priekšsēdētāja Raivja Gunāra Tauriņa vārdā ir izsūtījusi vēstuli Latvijas Valsts valdībai, kā arī Latvijas Jaunatnes padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai un Latvijas Pilsoniskajai aliansei par Eiropas Savienības budžeta grozījumiem jaunatnes jomā, aicinot valdības pārstāvjus atbalstīt Erasmus+ finansējuma palielināšanu nākamajā budžeta periodā un tādējādi sekmējot jauniešu sociāli ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju sabiedrībā.