Jauna vadība starptautiskajai jaunatnes politikai Latvijā

9. oktobrī, Apvienoto Nāciju organizācijas jauniešu delegātu programmas (ANO JDP) nacionālās konferences “Cilvēktiesības un veselība” ieskaņā, Uzņēmumu Reģistrs apstiprināja jauno Klubs “Māja” valdi un līdz ar to arī ANO JDP nacionālo vadītāju – Keitu Dīcmani.

Biedrībai 19. septembrī noritēja biedru kopsapulce, kurā šogad vienuviet pulcētas 162 biedru balsis. Kopsapulcē pieņemti jauni biedrības statūti, valdes sastāvs un apstiprināts nākamā gada plāns.

Jaunajā valdes sastāvā darbosies sekojoši pieci profesionāļi:

Benita Ozola – jaunā biedrības prezidente;
Jēkabs Dzenītis – viceprezidents ārlietās;
Rūdolfs Podzis – viceprezidents iekšlietās;
Keita Dīcmane – starptautisko vienību koordinatore;
Marats Abdullajevs – nacionālo vienību koordinators.

Keita Dīcmane 2020. gadā arī startējusi konkursā par ANO jauniešu delegāti, taču tā laika programmas koordinatore Eva Ķeruže nolēmusi Dīcmani virzīt sava amata turpināšanai. Ķeruže par Dīcmani saka:

“Keita studē politikas zinātni un ekonomiku Ņujorkas universitātē Abu Dabī un līdz šim ir ieguvusi plašu un starptautisku pieredzi ANO jautājumos, 2019. gadā praktizējoties ANO galvenajā mītnē Ņujorkā Latvijas Republikas pastāvīgās misijas ietvaros. Šobrīd jauniete aktīvi ir pārņēmusi Latvijas ANO Jauniešu delegātu programmas koordinēšanu, veicot būtisku ieguldījumu organizācijas “Klubs” Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” attīstībā un ANO dienaskārtības jautājumu popularizēšanā Latvijā.”

Savus novēlējumus jaunajai valdei sūta arī Klubs “Māja” biedri: “Es ticu, ka pacelsiet biedrības kapacitāti vēl augstāk! Ceru, ka 5 iknedēļas biedru pieteikumi kļūs par aktīviem biedriem, kuri pilnveido sevi un biedrību kopumā, īstenojot savas idejas un pilnveidojot mūsu idejas!”

Biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” Latvijā darbojas kopš 1995. gada un pārstāv Jaunos Eiropas Federālistus, Apvienoto Nāciju organizācijas jauniešu delegātu programmu un Eiropas Klubu starptautisko kustību. Starp biedrības dibinātājiem un pirmajiem aktīvistiem bijušas pazīstamas personības kā Inese Voika, Roberts Putnis, Imants Breidaks un citi valsts un starptautiska mēroga institūciju pārstāvji.