Klubs “Māja” aicina nemazināt cilvēku dzīvību nozīmi

Jauniešu platforma “Ghetto Games” šī gada 14. oktobrī savā instagram profilā publicēja informāciju par jaunu produktu ar apdrukas tekstu, kas pasaulē lietots, lai mazinātu kustības “Black Lives Matter” nozīmi un pārstāvētās vērtības.

“Iedvesmoti no “Black Lives Matter” kustības mēs vēlamies paplašināt skatījumu. Jo dienas beigās… VISAS DZĪVĪBAS IR NOZĪMĪGAS! Ieskaties mūsu veikalā!” (tulkots no angļu valodas, avots: @Ghettogames Instagram)

Biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” vēlas vērst Latvijas nevalstiskā sektora un jauniešu uzmanību – nepieļaujiet dezinformāciju un frāžu, kas ierobežo cilvēktiesību, atzīšanu, izplatīšanu sociālajos medijos un to izmantošanu peļņas gūšanai. Biedrība vēlas paust savu neizpratni par “All Lives Matter” teksta lietošanu kā apdrukas materiālu, īpaši ņemot vērā kustības “Black Lives Matter” cīņu par vienlīdzību ASV un globālā līmenī. Aicinām platformu “Ghetto Games” pārtraukt apdrukāto “All Lives Matter” prezentpriekšmetu izplatīšanu un kustības atbalstīšanu.

Latvijas jaunatnes organizāciju pienākums ir nodrošināt saviem biedriem un jauniešiem visā valstī piekļuvi “pilnajam stāstam” jeb kvalificētai, apstiprinātai informācijai. Dažkārt, līdz galam neizpētītas informācijas lietošana pat labos nolūkos ir neatbilstīga sabiedrības solidaritātes un iekļautības principiem. Klubs “Māja” vēlas paust savu attālināšanos no vērtībām, ko pauž Ghetto Games, izplatot produktu ar diskrimināciju saasinošu apdrukas tekstu.

Biedrība atzīst jauniešu platformu “Ghetto Games” kā ietekmīgu rīku jauniešu viedokļu veidošanai, tajā pašā laikā vērš uzmanību uz to, ka šāda iespēja jāuztver ar lielu atbildību un jāiegulda darbs informācijas un tās konteksta izpētē. Priecājamies, ka platformu atbalsta Izglītības un Zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts budžeta programma, kas ļaus attīstīt platformas izplatītās informācijas pamatotību un samērīgumu ar nacionālo politiku.

Biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” Latvijā darbojas kopš 1995. gada un pārstāv Jaunos Eiropas Federālistus, Apvienoto Nāciju organizācijas jauniešu delegātu programmu un Eiropas Klubu starptautisko kustību. 2021. gadā biedrība plāno īstenot vairākas nozīmīgas iniciatīvas, tostarp runājot par migrācijas, vienlīdzības un vides jautājumiem.

Ieskaties mūsu vēstulē, kas adresēta Ghetto Games: