Asi nosodām NA iesniegto likumprojektu par Satversmes grozījumiem

2021. gada 7. janvārī Nacionālā apvienība iesniedza Saeimā likumprojektu, kas paredz grozīt Satversmes 110. pantu, nosakot, ka arī ģimene ir savienība starp vīrieti un sievieti.

Mēs asi nosodām šo likumprojektu, kas apzināti sašaurinātu ģimenes definīciju uz savienību starp vīrieti un sievieti, apzināti atņemot ģimenes statusu jebkādām citām ģimenes formām, t. sk. vecākiem, kas audzina bērnu vieni, un viena dzimuma vecākiem.

Šis likumprojekts ir vērtējams kā klaji reakcionārs. Tā mērķis nav sniegt papildu aizsardzību ģimenei vai bērniem, bet gan to atņemt tām ģimenēm, kuras līdz šim Satversme ir sargājusi.
Ir acīmredzams, ka šis likumprojekta iesniegšana saistīta ar likumdevēja nevēlēšanos pildīt Satversmes tiesas spriedumu lietā 2019-01-33.
NA piedāvājums nerisinās problēmu, jo Satversmes tiesas lēmums nav pārsūdzams, un, pat pārrakstot LR Satversmi, Satversmes lēmums netiek izpildīts. Tas var kļūt par iemeslu vairākām tiesvēdībām pret Latvijas valsti. Tajā skaitā Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT). Šāds scenārijs nav vēlams. 

Ir patiesi uztraucoši, ka kāda no parlamentā pārstāvētajām partijām ir gatava grozīt Satversmi tikai tādēļ, ka nevēlas pildīt tagadējās Satversmes uzliktās saistības.
Uzskatām, ka tā ir necieņa gan pret Latvijas Republikas Satversmi — vienu no vecākiem konstitūcijām Eiropā, gan pret Latvijas kā tiesiskas valsts pamatprincipiem.   

Ierosinātās panta izmaiņas — “Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis)” tikai pasliktinātu pašreizējo situāciju Latvijā ar LGBTQIA+ tiesībam, kas jau šobrīd ir 2. sliktākā Eiropas Savienībā, kā arī apzināti noliegtu citu ģimenes formu eksistenci, kas ir pretrunā ar ANO 2015. gada 3. jūlijā pieņemto rezolūciju, norādot, ka neeksistē noteikta ģimenes definīcija cilvēktiesību jēdzienos.

Turklāt jāatzīmē, ka šāda Satversmes 110. panta redakcija būtu pretrunā ar pamatlikuma 91. pantu — Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. 

Vai šo pantu Nacionālā apvienība arī vēlētos grozīt, lai varētu klaji diskriminēt un atņemt tiesības tām ģimenēm, kuras savas ideoloģijas dēļ uzskata par mazāk vērtīgām?

Jāņem vērā arī, ka pašreizējā Satversmes 110. panta redakcija ir pavisam nesena — laulības kā savienības tikai starp vīrieti un sievieti, definīcija, tika ieviesta 2006. gadā pēc agresīvas, dehumanizējošas homofobijas kampaņas no Latvijas Pirmās partijas un bēdīgi slavenā oligarha Aināra Šlesera.
Vai oligarhu un kristīgo konfesiju lobija grozītais pants Nacionālai apvienībai nepatīk, jo nav pietiekami naidīgs un sabiedrību polarizējošs?

Pandēmijas laikā likumdevējam būtu jāizrāda rūpes par sabiedrību un ģimenēm, sniedzot tām nepieciešamo ekonomisko un sociālo atbalstu, nodrošinot pēc iespējas labvēlīgāku vidi bērnu attīstībai laikā, kad mācības un liela daļa darbu notiek attālināti, un mazinot socioekonomisko nevienlīdzību.

Tā vietā Nacionālā apvienība cenšas panākt konstitūcijas grozījumus bez jebkādas pozitīvas pievienotās vērtības, no kuras Latvijas tauta un tās ģimenes neiegūs pilnīgi neko, lai cik tradicionālas tās būtu. Tradicionālajai ģimenei, tāpat kā visām citām ģimenēm, īpaši sociāli neaizsargātām, viendzimuma pāru un viena vecāka ģimenēm, ir nepieciešams reāls, taustāms atbalsts, nevis populistiski naida saukļi.

Mūsuprāt, Saeimai būtu jāizpilda Satversmes tiesas spriedums lietā 2019-01-33, nodrošinot likumdošanā vienlīdzīgas tiesības visām Latvijas ģimenēm.
Aicinām Saeimas deputātus balsot pret Nacionālās apvienības iesniegto likumprojektu, kā arī apsvērt iespēju nākotnē atgriezt Latvijas Republikas Satversmes 110. pantu oriģinālajā redakcijā — Valsts aizsargā un atbalsta laulību, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.

Informācijas avots: Jaunatnes organizācijas ”Protests” mājaslapa (protests.eu).