Eiropas klubi turpina attīstīties!

Aicinām skolā dibināt Eiropas klubu, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, kā arī attīstītu komandas darba prasmes. Lai dibinātu Eiropas klubu, lūdzam sazināties ar Klubs “Māja” nacionālo vienību koordinatoru.    

            Eiropas klubs ir skolas interešu izglītības programma, kurā skolotāji un jaunieši darbojas un organizē neformālās izglītības pasākumus. Klubu darbā iekļaujas arī dažādi starptautiskie projekti, Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas un dalība Klubs “Māja” tradicionālajos pasākumos. Eiropas klubu galvenais mērķis ir interaktīvā un neformālā gaistonē veicināt jauniešu izpratni par Eiropas Savienību un sniegt iespēju iesaistīties dažādos pasākumos un projektos. Jaunieši, kuri darbojas Eiropas klubos, apgūst jaunas praktiskas iemaņas, piemērām, veiksmīga komandas darba prasmes, prezentēšanas un komunikācijas prasmes, kā arī paplašina savas zināšanas ne tikai Eiropas Savienības jomā, bet arī politikā, vēsturē, medijpratībā un projektu vadīšanā. Ar plašāku informāciju par Eiropas klubu darbību, mērķiem un priekšrocībām ir iespējams iepazīties Klubs “Māja” mājaslapas sadaļā “Eiropas klubi” https://www.klubsmaja.lv/eiropas-klubi/, kā arī noskatoties video „Kas ir Eiropas klubi?” https://youtu.be/WSQOrHGdX_0.

Kad 2002. gadā tika aizsākta Eiropas klubu kustība Latvijā, tie tika veidoti ar mērķi veicināt sadarbību starp skolēniem un skolotājiem un sekmēt viņu zināšanas par Eiropu. Līdz šim Latvijā ir dibināti 16 Eiropas klubi. Jauniešu organizācija Klubs “Māja” jau kopš 2010. gada ir Eiropas klubu koordinators Latvijā. Klubs “Māja” Eiropas klubiem sniedz dažādas iespējas plašāk izglītoties, piemēram, organizē dažādus pasākumus un lekcijas, kurās tiek apspriestas visdažādākās tēmas – Eiropas Savienība, projektu rakstīšana, komandas darbs un reizēm tiek meklētas atbildes arī uz jautājumiem par motivācijas saglabāšanu un personības pilnveidošanu.

Viens no spilgtākajiem pasākumiem ir ikgadējās Eiropas klubu apmācības, kur jauniešiem ir iespēja gan iepazīt jaunus cilvēkus ar līdzīgām interesēm, gan radīt jaunas idejas un kalt nākotnes plānus.

2021. un 2022. gadā ir plānots celt Eiropas klubu kapacitāti, veidojot iekšējās sadarbības programmu starp skolām, sniedzot iespēju skolām savā starpā sadarboties un veidot dažādus pasākumus. Mūsu plānos ietilpst arī lektoru piesaistīšana, lai informētu jauniešus par mūsdienās aktuālām tēmām –  medijpratību, kritisko domāšanu um jauniešu līdzdalības iespējām pilsoniskajos procesos.  Detalizētāka informācija par Klubs “Māja” darbību meklējama mājaslapā https://www.klubsmaja.lv/.                

Klubs “Māja” nacionālo vienību koordinators: Marats Abdullajevs

E-pasts: marats@klubsmaja.lv

Preses relīzi sagatavoja: Madara Mieze

E-pasts: madara.mieze@klubsmaja.lv