Jaunieši Latvijā uzsāk Eiropas Savienības projektu “Esmu eiropietis”

Atzīmējot demokrātijas nedēļu un Eiropas dienu, jauniešu organizācija “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” uzsāk unikālu projektu “Esmu eiropietis”, kas tiek īstenots astoņās Eiropas Savienības valstīs un šogad pirmo reizi norisināsies arī Latvijā. Projekta mērķis ir veicināt atvērtāku un iekļaujošāku vidi un vairot multikulturālisma izpratni, organizējot un piedāvājot izglītojošas aktivitātes jauniešiem visā Latvijā.

Neskatoties uz to, ka pēdējo gadu laikā publiskās debatēs migrācija un integrācija izskan visai bieži, mūsu sabiedrībā šo problēmu dziļāka izpratne joprojām ir ierobežota. Saskaņā ar 2017. gada Eiropas Komisijas Eirobarometra pētījumu[1], tikai četri no desmit eiropiešiem apgalvo, ka ir labi informēti par jautājumiem, kas skar migrāciju un integrāciju Eiropā. Pētījuma dati un situācija Latvijā liecina, ka mums arvien vairāk nepieciešams aktualizēt šo tematu sabiedrībā.

“Migrācija ir katra jaunieša un pilsoņa ikdiena – no ceļojuma uz citu valsti līdz braucienam uz citu Latvijas reģionu, līdz ar to skatīties uz to kā “labu” vai “sliktu” ir nepareizi – tā ir realitāte, ar kuru saskaramies diendienā. Projekta “Esmu eiropietis” ietvaros jauniešiem piedāvāsim dažādas izglītojošas nodarbības, viesosimies skolās Rīgā un reģionos, organizēsim nacionālu konferenci un citas aktivitātes, lai apspriestu migrācijas sniegtās iespējas un izaicinājumus,” norāda Klubs “Māja” projektu vadītājs Raivis Gunārs Tauriņš.

Projekts “Esmu eiropietis” tiek atklāts ar divu jauniešu stāstiem, daloties savā pieredzē par migrāciju. Viena no tiem ir Beata Jonite, Oksfordas universitātes studente un viedokļu līdere, kura dalās savos iespaidos par studijām ārzemēs un pieredzi, ko vedīs atpakaļ uz savu dzimteni – Latviju, un Alexander William Blomqvist Eliasen, starpkultūru programmas “AFS” brīvprātīgais no Dānijas, kas Latvijā aizvadījis jau deviņus mēnešus un stāsta par dzīvi Rīgā no ārzemnieka skatupunkta.

Piedāvājam iepazīties ar jauniešu stāstiem:

Beatas Jonites stāsts;

Alexander William Blomqvist Eliasen stāsts.

“Esmu eiropietis” ir vērsts uz jauniešu informētības veicināšanu, izmantojot dažādas aktivitātes – brīvprātīgo kustības veidošanu, nacionālu konferenci, vizītes jauniešu centros un skolās visā Latvijā, nacionāla mēroga sociālo mediju kampaņu jauniešu uzrunāšanai, jauno žurnālistu iesaisti, lai izstrādātu līdzsvarotu un uz faktiem balstītu mediju saturu, kā arī skolotāju un dažādu aktīvistu, kuri veic ar globālu migrāciju saistītas izglītības aktivitātes, iesaisti. Plašāk par projektu var uzzināt mājaslapā www.esmueiropietis.eu.

Projekts “Esmu eiropietis” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas līdzekļiem.