DAUGAVPILS JAUNIEŠU CENTRA APMEKLĒJUMS

Tika organizēta tiešsaistes vizīte Daugavpils jauniešu centrā, lai informētu jauniešus par projektu “Esmu Eiropietis” un apspriestu migrācijas tēmas. Pasākumā piedalijās 13 jaunieši. Tikšanās laikā tika apspriestas tādas tēmas kā migrācija Latvijā un visā pasaulē, migrantu integrācija, latviešu diaspora un veidi, kā kļūt par aktīvu pilsoni attiecībā uz migrāciju. Bez aktivitātēm, kurās prezentēja tēmu, bija arī vieslektors Onur Obekcan, kurš nesen migrēja uz Latviju. Viņš stāstīja par savu pieredzi kā ārzemnieks Latvijā.