ORGANIZĒTAS BRĪVPRĀTĪGO APMĀCĪBAS

Projekta brīvprātīgajiem tika veikta apmācība tiešsaistē, lai uzlabotu izpratni par projektu un uzlabotu darba kvalitāti, ko viņi spēs īstenot nākotnē. Mācības ilga 4 stundas un tajās piedalījās 17 dalībnieki. Sandis Barks no Iekšlietu ministrijas, Agnese Ķempe un Elita Gavele no Ārlietu ministrijas un Ilona Jekele no Kultūras ministrijas pievienojās mācībām, lai informētu dalībniekus par Latvijā notiekošo politiku, migrantu integrāciju un statistikas datiem, kas saistīti ar migrāciju Latvijā un latviešu diasporu. Lesja Kepa no AFS arī piedalījās, lai brīvprātīgajiem iepazīstinātu ar DIVE modeli, kas ir interkulturāra mācīšanās metode, pirkš brīvprātīgajiem.