Intervija ar Rūdolfu Podzi

Klubs “Māja” nevarētu veiksmīgi darboties bez viceprezidenta iekšlietās, kura galvenie pienākumi ir pieņemt jaunos biedrus, iesaistīt tos aktivitātēs, kā arī kopumā uzturēt pozitīvu atmosfēru organizācijā. Turpinot Kopsapulces 2021 interviju ciklu, piedāvājam iepazīties ar šī gada viceprezidenta iekšlietās RŪDOLFA PODŽA domām par kopsapulci un viņa darbību Klubs “Māja”.

– Lūdzu iepazīstini lasītājus ar sevi.
Es esmu Rūdolfs, ikdienā man patīk sevi izaicināt un iziet no savas komforta zonas. Klubs “Māja” esmu viceprezidents iekšlietās – atbildīgais par biedru iesaisti un to uzņemšanu, tas nozīmē, intervēt jaunos biedrus, izsūtīt informāciju par iesaistes iespējām un informēt par aktuālo organizācijā.

– Pastāsti, vai esi apmeklējis kādu no iepriekšējām kopsapulcēm.
Esmu bijis kopumā uz divām kopsapulcēm. Pirmā bija izsludināta kā ārkārtas kopsapulce, kas arī bija mans pirmais pasākums, kuru apmeklēju pēc iesaistīšanās Klubs “Māja”, bet otrā kopsapulce ir tā, kurā tiku ievēlēts valdē par viceprezidentu iekšlietās. Spilgtas atmiņas no kopsapulces ir saglabājušās. Satraukums pirms vēlēšanām un valdes kandidātu prezentācijām bija neizbēgams, taču pēc tam man bija ļoti liels gandarījums.
– Kāpēc kopsapulce ir tik svarīga biedrībai un tās biedriem?
Tas ir viens, unikāls pasākums gadā, kurā tiešām visi Klubs “Māja” biedri sanāk kopā un ir iespējams redzēt visus klātienē, just fenomenālu kopības sajūtu ar citiem līdzīgi domājošiem jauniešiem. Biedrībai, kopsapulce ir svarīga ne tikai, lai apstiprinātu statūtus un ievēlētu jaunu valdi, bet arī, lai uzturētu “hausa gariņu” jeb kopības gaisotni.
– Ko biedri var sagaidīt šogad no kopsapulces?
Tas ir noslēpums, tas katram ir jāuzzina pašam, ierodoties uz Klubs “Māja” kopsapulci 😉
– Kāds bija iemesls kandidēt uz viceprezidenta iekšlietās amatu?
Man ļoti patika ideja – būt pirmajam, kas iepazīstina citus gan topošos biedrus, gan viesus ar Klubs “Māja”, kā arī ar laiku redzēt jauno biedru izaugsmi, iesaistoties jauniešu organizācijā.
Pastāsti par sajūtām, darbiem, grūtībām strādājot šajā pozīcijā?
Uzsākot darbību ir grūti uzreiz redzēt darba augļus, jo tu vari nostrādāt mēnešiem un tikai tad pamanīt, kā tavs darbs ir ietekmējis Klubs “Māja” biedrus un pašu organizāciju kopumā. Tomēr sajūtas, kad redzi šos darba augļus, ir fantastiskas un iedod motivāciju strādāt labāk! 🙂
– Kādi ir viceprezidenta iekšlietās pienākumi, uzdevumi Klubs “Māja”?
Amata pienākumi – intervēt jaunos, topošos biedrus, iesaistīt to dažādās aktivitātēs un projektos,  veicināt un saliedēt biedrus un uzturēt Klubs “Māja” tradīcijas. Kopumā amata lielākais un galvenais uzdevums, ko varu iedomāties uz doto brīdi, ir radīt iespējas iesaistīties visiem Klubs “Māja” biedriem, kā arī uzturēt biedru labsajūtu organizācijā.
– Kas ir viena lieta, kuru tu paņemsi līdzi pēc darba valdē?
Es sapratu, ka nekas nav akmenī iekalts, viss ir maināms. Bieži vien likās, ka pienākumi un darbi ir man nepiemēroti, bet ar laiku es sapratu, ka es tos varu pamainīt vai pielāgot, lai labāk atbilstu manam darba stilam.
– Kādi ir tavi turpmākie plāni pēc kopsapulces?
Ja runā par Klubs “Māja”, domāju noteiktu palikt par biedru un palīdzēt nākamajam viceprezidentam iekšlietās un RCO (Rīgas Cetrālā organizācija) vadītājam iesildīties darba vidē un pierast pie šo amatu pienākumiem. Bet citādi, došos studēt ģeogrāfiju uz Vāciju, varbūt pēc studijām varēšu būt eksperts vai lektors kādā no Klubs “Māja” pasākumiem! 😀
– Novēlējums vai ieteikums biedriem, jaunajai valdei.
Es novēlu biedrībai turpināt augt un augt! Ir tāds prieks redzēt to visu progresu, kas pa šo laiku, kāmēr esmu darbojies biedrībā, ir bijis. Nākamajam viceprezidentam iekšlietās novēlu – radīt jauku vidi visā organizācijā, tā, lai visi ar prieku darbotos un iesaistītos Klubs “Māja”!

Interviju veica
Kārlis Gailums