Valsts programmas projekta noslēgums ir klāt.

Sākot no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada janvārim, Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai, realizēja daudzas un dažādas aktivitātes, kur daļa no tām tika finansētas ar Jaunatnes politikas valsts programmas  2021.- 2023.gada palīdzību. Šīm aktivitātēm tika uzstādīts mērķis – motivēt jauniešus iesaistīties politiskajās un pilsoniskajās aktivitātes gan klātienē, gan attālināti, ar apakšmērķi, veidot pozitīvu un pieņemošu politsko kultūru jauniešu vidē. Šajā rakstā mēs īsi pastāstīsim, ko mēs paveicām, kādi rezultāti tika sasniegti un kāds ir ilgtermiņa mērķis.

Kā jau minējām, projekta ietvaros tika iekļautas daž ne dažādas aktivitātes, viena no pirmajām bija dalība Baltijas praida aktivitātēs. Fokuss bija tieši uz LGBTQ+ kopienām, mobingu skolās un iekļaujošas sabiedrības jautājumiem. Pasākumā piedalījās virs 70 jauniešiem, kur visi savstarpēji diskutēja par iepriekšminētajiem jautājumiem.

Minot aktivitātes kur lielākais fokuss tika likts uz mentālo veselību, mūsu jaunieši šī gada 15. janvārī izveidoja mentālās veselības konferenci, kuras realizācijā piedalijās 10 brīvprātīgie un kopīgi atvēlēja virs 300 stundas – aktivitātes organizēšanā. Konferences laikā tika likts fokuss uz 5 dažādām aktuālām jauniešu tēmām, kuras prezentāja psihoterapteiti, mentori un cilvēki ar pieredzes stāstiem. Facebook tiešraidi ir iespējams vēl joprojām apskatīties šeit: https://fb.me/e/1jrXJVFMu .

Fokuss tika likts arī uz citām tēmām, piemērām, mākslu. Mūsu vienība, de.ģenerācīja, izveidoja digitālo grāmatžurnālu “Ieskatpunkts”, kurā tika apvienoti jauniešu radošie darbu par dažādām sabiedrībai saistošām tēmām t.sk. jauniešu dzīve, iekļaušanās un sevis izpaušana, hroniskas saslimšanas un slīmibas u.c. Digitālāžurnāla mērķis bija iedrošināt sabiedrību novērtēt viedokļu dažādību.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Jauniešu delegātu programma 2021. gadā veicināja jauniešu līdzdalību pilsoniskajā aktīvismā, veidoja izglītojošu un vērtīgu saturu programmas sociālajiem tīkliem un pārstāvēja Latvijas jauniešu vīziju starptautiskajos pasākumos. Gads iesākās ar mentālās veslības kampaņu, kurai sekoja saruna ar NATO Stratēģiskās komunikācijas ekselences centra pārstāvi par dezinformāciju digitalizācijas laikmetā. Apvienojoties ar Latvijas pārstāvniecību ANO, ANO JDP rīkoja diskusiju ar pieciem Starptautisko tiesību komisijas kandidātiem, kā arī augustā trīs kārtās norisinājās Latvijas Jauniešu delegāta ANO atlase 2022. gadam. Veiksmīgākās šī gada programmas aktivitātes iekļāva arī lobijinga darbnīcu, kuras veidošanai iedvesma radās pēc Latvijas Jauniešu delegātes COP26 apmeklējuma, kā arī ANO JDP nacionāla līmeņa konference “Drošība un Cilvēka Cieņa”, kura pulcēja aktīvus jauniešus no visas Latvijas, lai kopīgi strādātu pie rezolūcijām mūsdienās aktuāliem problēmjautājumiem.

Taču ne visas aktivitātes tika vērstas uz āru, šis bija gads, kad mēs centāmies pacelt paralēli mūsu valdes, padomes, biroja un biedru kompetences, caur apmācībām, par pasākumu organizēšanā, komandu vadīšanā un citos tematos, kas var ikdienā būt noderīgi darbojoties jauniešu NVO. Liela daļa no apmācībām norisinājās attālināti, lai jaunieši no visas Latvijas spētu iesaistīties, kā arī, pašreizējie valsts ierobežojami to neatļāva.

Pēdējais gads bija piepildīts un izaicinājumiem pilns. Mēs piesaistijām vairāk brīvprātīgos, mūsu komanda ir lielāka kā jebkad un tika izveidoti neskaitāmi ilgtermiņa resursu. Kļūsti par vienu no mums, piesakies par biedru un veidojam nākotni kopā. 😉

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros