Izstrādāta jauna stratēģija!

Biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” stratēģijas galvenais mērķis ir noteikt biedrības ilgtermiņa darbības plānu, vērtības, mērķus un mehānismus tā sasniegšanai. 

Klubs „Māja” ir jaunatnes organizācija Latvijā, kuras mērķis ir veicināt Latvijas reģionu jauniešu izpratni par politiskajiem procesiem, aktualizējot Eiropas vērtības un veidojot jauniešos izaugsmi, sniedzot iespēju kļūt par pilsoniski aktīvāku sabiedrības daļu. 

Stratēģija izstrādāta, lai  biedrība varētu pēc iespējas veiksmīgāk turpināt darboties ar jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem, runājot un veidojot aktivitātes par  tiem un pasaulei tobrīd aktuālām tēmām.

Vienlacīgi stratēģija norāda darbības virzienus un jomas, kurās vajadzētu biedrībai pievērst lielāku uzmanību, lai paaugstinātu tās efektivitāti un darbības kvalitāti. 

Vienlacīgi stratēģija norāda darbības virzienus un jomas, kurās vajadzētu biedrībai pievērst lielāku uzmanību, lai paaugstinātu tās efektivitāti un darbības kvalitāti.

Darbs pie stratēģijas izstrādes sākās 2022. gada sākumā ar vienību stratēģijas vīzijas izstrādi. Turpināja ar kopīgu stratēģijas pirmā posma izstrādi, kurā komanda nosprauda biedrības mērķus, uzdevumus tā sasniegšanā.

Vasaras sākumā, turpināja ar strateģijas otro posmu, kur kopīgi noteica organizācijas vērtībās un kopīgo vīziju.

Stratēģija tika noslēgta augusta beigās, kad tika izstrādāta katras vienības stratēģija un apkopota abos posmos nospraustie mērķi un vērtības.

Stratēģiju vari apskatīt dodotiesu uz: ej.uz/HausaStrat