PAR PADZIĻINĀTU POLITIKAS MĀCĪBU

Paraksti manabalss.lv iniciatīvu par padziļināto politiskas mācību!

Reti kurš jaunietis ikdienā pats interesējas par politiku un pats mēģina izprast, kā tā tiek veidota. Tāpēc ir kritiski svarīgi šīs zināšanas jauniešiem nodrošināt skolā, lai, beidzot skolu un sasniedzot vēlēšanu vecumu, jauniešiem netrūktu izpratne par politiskajiem procesiem un tie aktīvi spētu iesaistīties politikas veidošanā Latvijā, tā stiprinot demokrātiju un nodrošinot savu interešu pārstāvniecību.

Iniciatīvu vari prakstīt dodoties uz ej.uz/AIF-IN-2

Projektu “Izproti, iesaisties, lem!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. #AktivoledzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia