JLP [5] – Līderisms un izlaidums

Pēdējo 6 nedēļu laikā, 10 jaunieši no Klubs “Māja”, katru nedēļu piedalījās Jauno Līderu programmas nodarbībās. Katrā nodarbībā jaunieši apguva jaunas prasmes kā mērķu formulēšana, komunikācija, laika plānošana, problēmu risināšana un vērtīborientācija, kā arī programmas laikā tika izveidota iniciatīvas aktivitāte sabiedrības labklājībai.

Pagājušajā nedēļā 10 jaunieši uzzināja vairāk par to, kas ir īsts līderis un kā pielietot programmas laikā iegūtās zināšanas praksē. Nodarbības noslēgumā katra grupiņa prezentēja savu izstrādāto iniciatīvu, kas jau tuvāko nedēļu laikā tiks īstenotas gan skolās, gan organizācijā! Un visbeidzot visi 10 jaunieši absolvēja programmu un ieguva apliecinājumus!

Jauno Līderu programma atsāks savu darbību jau 2024. gadā ar jaunu un uzlabotu programmu un uzbūvi, tā, lai katrs no Klubs “Māja” jaunajiem biedriem varētu kļūt par jaunajiem līderiem un uzlabot jaunatnes jomas darbību Latvijā!

Paldies mentoriem, kas visu programmu ne tikai atbalstīja un strādāja ar savām komandu, bet arī dalījās ar savām zināšanām, vadot iknedēļas nodarbības!

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #sif_nvofonds