JLP iniciatīva “Etalonu digitalizācija”

Jauno Līderu Programmas ietvaros, jauniešiem bija nepieciešams izstrādāt savu iniciatīvu, balstoties uz programmas laikā iegūtajām zināšanām. 📚🎤

Viena no pirmajām iniciatīvām, kas tika īstenota, bija saistīta ar E-talonu digitalizāciju. Aktivitātes laikā programmas absolveni izstrādāja priekšlikumu par E-talonu digitalizāciju, kā arī devās uz Rīgas Hanzas vidusskolu un divām klasēm novadīja aktivitāti, kurā jaunieši paši strādāja pie idejām E-talonu pilnveidei, kā arī absolventi noslēgumā prezentēja savu izstrādāto priekšlikumu un saņēma jauniešu atgriezenisko saiti. 💬🏫

Lai aktivitātei pievienotu papildus pievienoto vērtību un sniegtu jauniešiem informāciju par vietām, kur var īstenot šāda veida iniciatīvas, aktivitātes beigās vadītāji iepazīstināja arī ar Jaunatnes Lietas izstrādāto “ceļa karti”, kur jaunieši var atrast sev tuvākās organizācijas un jauniešu centrus kur iesaistīties! 🙃💡

Milzīgs paldies aktivitātes īstenotājām: Liliānai, Emīlijai un Alisei! 💕

Iniciatīva īstenota Klubs “Māja” “Jauno līderu programmas” ietvaros. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF_NVOFonds