Kvalitātes vadība Klubs “Māja”

Mūsu organizācija pēdējo gadu laikā ir izaugusi par vienu no lielākajām nacionāla mēroga organizācijām Latvijā. Ne velti, šajā gadā arī ieguvām JSPA apbalvojumu kategorijā “Līdzdalības stiprinātājs nacionālā mērogā”. Paplašinoties organizācijai ir trīškārši izaudzis komandas biedru skaits, pievienojies ievērojams skaits biedru, palielinājies īstenojamo projektu un aktivitāšu skaits, kā arī – procesu skaits, kas mūs atbalsta un vada kā biedrību.

Šā gada sākumā sapratām, ka mums ir nepieciešams izveidot iekšēju kārtību jeb kvalitātes vadību pēc kā gan komanda, gan biedri varam vadīties un celt savu kapacitāti. Tā nu pašā gada viducī aizvadījām komandas apmācības par kvalitātes vadību, ko vadīja eksperte Marija Cīrule. Šīs 2 dienas ļāva komandas galvām sanākt kopā un apzināt visus procesus, ko Klubs “Māja” veic – tos, kas ir mūsu pamatdarbība, tos, kas vada pašu organizāciju un tos, kas atbalsta mūsu aktivitātes. 

Pēc komandas kvalitātes vadības apmācībām uzsākām savu ceļu uz kvalitātes vadības ieviešanu biedrībā. Sākām ar rokasgrāmatas izveidi, ar mērķi dokumentēt Klubs “Māja” praksi kvalitātes vadības jautājumos, nodrošinātu visu Klubs “Māja” valdes un darbinieku vienotu izpratni par kvalitātes vadības sistēmu un to ievērošanu, kā arī informētu sabiedrību par Klubs “Māja” kvalitātes standartu un biedrības procesiem.

Sākot ar rudeni SIF komanda ir veikusi intervijas ar komandas locekļiem, lai apzinātu kādus pienākumus viņi veic, lai tālāk veidotu ilgstpējīgas shēmas, kas nodrošina organizācijas procesu caurredzamību mūsu biedriem. Ceļš līdz 12 shēmu izveidei bija garš, jo nereti nācās saprast, ka ne viss ir ieliekams konkrētā shēmā, vai to, ka nodot zināšanas citiem konkrētos soļos var būt izaicinoši. Taču esam gandarīti, ka esam ielikuši stūrakmeņus kvalitātes vadībai biedrībā, lai tālāk varam skaidri pārredzēt mūsu efektivitāti un nodot zināšanas veiksmīgāk nākamajiem biedriem un komandai.

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #sif_nvofonds