Projekta “Izproti, iesaisties, lem!” viens no galvenajiem fokusiem bija jauniešu politisko zināšanu palielināšana.🔎 Lai izprastu tās padziļināti un izveidotu rekomendācijas tālākam darbam ar jauniešiem, tika veikts pētījums Dobeles Valsts ģimnāzijā, lai saprastu vai pastiprinātas politiskās izglītības ieviešana Latvijas skolu izglītības sistēmā ir atslēga uz lielāku jauniešu izpratni par politiskajiem procesiem valstī un pilsonisko aktīvismu kopumā.🗝️🗣️

Ar pētījumu var iepazīties šeit➡️ https://ej.uz/petijumsAIF

Projektu “Izproti, iesaisties, lem!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. #AktivoledzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia