Vai esiet saskārušies ar materiālu atrašanas grūtībām?

Mēs, Klubs “Māja”, savā ikdienā nereti esam sastapušies ar problēmām, kas skar materiālu pieejamību darbā ar jaunatni. Daudzās stundas, kas pavadītas krustu šķērsu meklējot materiālus aktivitātēm, kārtējās aptaujas veidošana datu ieguvei, jaunu materiālu gatavošana no baltas lapas par visiem itkā tik zināmām tēmām jaunatnes jomā.

Saprotot jaunatnes jomas izaicinājumus, kā darbinieku izdegšana zemās kapacitātes dēļ, apgrūtinātās sadarbības iespējas NVO starpā un laika patēriņš, kas tiek pavadīts gatavojot aktivitātes tā vietā, lai tikmēr tieši darbotos ar jauniešiem, esam izveidojuši risinājumu. Taču, lai tas darbotos, mums vajag jūsu atbalstu!

Klubs “Māja” projekta “Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei” ietvaros ir izveidojusi metožu un materiālu datubāzi darbā ar jaunatni – atbalstsnvo.lv ar mērķi veicināt ilgstspējīgu materiālu izmantošanu jaunatnes jomā iesaistītajiem. Datubāze kalpos kā materiālu digitālā krātuve.

Lai šie skaistie mērķi kļūtu par realitāti, aicinām Jūs iesūtīt savus materiālus, video, metodes, rīkus, apmācības, statistikas apkopojumus, pētījumus un visu pārējo, kas varētu noderēt citiem jaunatnes darbiniekiem darbā ar jaunatni!

Šeit ir daži no veidiem, kā dalīties ar saviem materiāliem un metodēm:

  1. Nosūtīt epastu uz datubaze@klubsmaja.lv vai atbildi uz šo epastu, pievienojot materiālus kā pielikumus vai saites;
  2. Dalīties (Share) ar dokumentiem no Google Drive, Canva utml.
  3. Un citi jums ērti veidi!

P.S. Saites var arī vest uz jūsu mājaslapu, Youtube, Google Drive, Canva utml.!

Ņemiet vērā! Pievienojiet tikai tos materiālus, kuriem Jums ir tiesības izplatīt un atļaut Klubs “Māja” publiski apkopot un izplatīt datubāzē atbalstsnvo.lv.

Veicināsim stipru jaunatnes jomu un darīsim labas lietas kopā!

“Materiālu un metožu datubāze” ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Materiālu un metožu datubāze” saturu atbild biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.