Kategorija SIF JAUNUMI" itemprop="headline" >Kategorija SIF JAUNUMI

Kvalitātes vadība Klubs “Māja”

Mūsu organizācija pēdējo gadu laikā ir izaugusi par vienu no lielākajām nacionāla mēroga organizācijām Latvijā. Ne velti, šajā gadā arī ieguvām JSPA apbalvojumu kategorijā “Līdzdalības stiprinātājs nacionālā mērogā”. Paplašinoties organizācijai ir trīškārši izaudzis komandas biedru skaits, pievienojies ievērojams skaits biedru,…

JLP iniciatīva “Etalonu digitalizācija”

Jauno Līderu Programmas ietvaros, jauniešiem bija nepieciešams izstrādāt savu iniciatīvu, balstoties uz programmas laikā iegūtajām zināšanām. 📚🎤 Viena no pirmajām iniciatīvām, kas tika īstenota, bija saistīta ar E-talonu digitalizāciju. Aktivitātes laikā programmas absolveni izstrādāja priekšlikumu par E-talonu digitalizāciju, kā arī…

JLP – Absolventu pieredzes stāsti

Pagājušajā nedēļā 10 jaunieši no Klubs “Māja” absolvēja pirmo Jauno Līderu programmu organizācijā, uzzini kādas atziņas un pieredzi ieguva absolventi! Jauno Līderu programma atsāks savu darbību jau 2024. gadā ar jaunu un uzlabotu programmu un uzbūvi, tā, lai katrs no…

JLP [5] – Līderisms un izlaidums

Pēdējo 6 nedēļu laikā, 10 jaunieši no Klubs “Māja”, katru nedēļu piedalījās Jauno Līderu programmas nodarbībās. Katrā nodarbībā jaunieši apguva jaunas prasmes kā mērķu formulēšana, komunikācija, laika plānošana, problēmu risināšana un vērtīborientācija, kā arī programmas laikā tika izveidota iniciatīvas aktivitāte…

JLP [4] – Problēmu effektīva novēršana

Šodien aizvadījām Klubs “Māja” Jauno Līderu programmas ceturto prakstisko nodarbību, kuras laikā mentors Jēkabs Dzenītis iepazīstināja jauniešus ar problēmu risināšanas metodēm. Jaunieši konstatēja potenciālos riskus un meklēja to cēļoņus, izmantojot problēmu koka metodi. odarbības beigās, jaunieši sāka darbu pie savas…

JLP [2/3] – Komunikācija un laika plānošana

Šodien aizvadījām Klubs “Māja” Jauno Līderu programmas otro un trešo praktisko nodarbību, kurā mentori – Nikola Kleinberga un Estere Upmale, pastāstīja un iepazīstināja kā efektīvi plānot savu laiku, kā arī nodrošināt veiksmīgu komunikāciju. Nodarbības laikā jauniešu plānoja ne tikai savu…

JLP [1] – SMART mērķi un to nospraušana

Šodien aizvadījām Klubs “Māja” Jauno Līderu programmas pirmo praktisko nodarbību, kurā mentors – Patrīcija Kleinberga pastāstīja un iepazīstināja ar mērķu nospraušanu, izvirzīšanu, kā arī komandas uzsāka darbību pie iniciatīvu izstrādes. Komandas katru nedēļu apgūs kādu jaunu prasmi, kas ne tikai…

JLP [0] – UZSĀKAM JAUNO LĪDERU PROGRAMMU

Pagājušajā nedēļā uzsākām Klubs “Māja” Jauno Līderu programmu, kurā 10 biedri 5 mentoru pavadībā aizvadīs 6 nedēļu garu apmācību programmu. Nodarbību laikā dalībnieki iegūs zināšanas un praktisku pieredzi, lai varētu kļūt par nākamajiem līderiem ne tikai Klubs “Māja”, bet arī…