Klubs “Māja” izaugsme 2019. – 2020. gadā

2019. gada 10. maijā tika noslēgta divpusēja vienošanās starp Klubs “Māja” un Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru par projekta īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros NR VP2019/2.1-4.

Projekta sauklis ir #EuropeGoals un mēs centīsimies noskaidrot dažādu jauniešu mērķus, lai secinātu – kādas iespējas šiem jauniešiem ir svarīgi piedāvāt to izaugsmes veicināšanai.

Raivis Gunārs Tauriņš, projekta vadītājs un organizācijas attīstības koordinators

Projekta mērķis ir stiprināt Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai (turpmāk – Klubs”Māja”) nacionālo pārklājumu un starptautiskos sadarbības tīklus, lai organizācija varētu kvalitatīvāk nodrošināt jauniešu izglītošanu par Eiropas Savienību un jauniešu interešu aizstāvību.

Projektā tieši iesaistītās personas ir Klubs „Māja” reģionālajās pārstāvniecībās esošie biedri, kopējā organizācijas un projekta mērķauditorija ir jaunieši – gan tie, kuri jau darbojas organizācijas ietvaros, gan tie, kuri vēl nav uzsākuši aktīvu darbību pilsoniskajā jomā.

Projekta laikā tiks stiprināta un paplašināta Eiropas Klubu kustība Latvijā, izstrādāta neformālās izglītības programma, kuru pielietos iknedēļas interešu izglītības nodarbībās. Sadarbībā ar Ārlietu Ministriju tiks īstenota inovatīva jauniešu iesaistes un interešu aizstāvības iespēja – ANO jauniešu delegātu programma, kuras mērķis ir valsts un jauniešu interešu pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā. Projekta ietvaros tiks strukturēta organizācijas administratīvā darbība, padarot darbu ar jaunatni ilgtermiņā efektīvāku.

Svarīgākais projekta ieguldījums būs jauniešu un jaunatnes darbinieku apmācībā, lai nākotnē Rīgas centrālās organizācijas un reģionālo pārstāvniecību biedri spētu piesaistīt finansējumu no dažādiem avotiem un realizēt kvalitatīvu jaunatnes darbu un interešu aizstāvību.

Projekta rezultāts būs organizācijas nacionālā pārklājuma nostiprināšana Latgales un Vidzemes plānošanas reģionos. Būs izveidota un pilnvērtīgi darbosies ANO jauniešu delegātu programma. Būs apmācīti vairāk nekā 200 jaunie Klubs „Māja” biedri un aktivitātēs tieši iesaistīti vairāk nekā 1500 jaunieši.

Netiešā projekta auditorija, kas sasniedzama caur mājaslapu un sociālajiem kontiem, paredzēta virs 50000 uz periodu no 2019. – 2020. gadam, no kuriem vismaz 100 jauniešus iecerēts iesaistīt organizācijas darbībā.

Viennozīmīgi skaidrs, ka šis projekts sniedz organizācijai lielu potenciālu augt, svarīgākais ir to produktīvi izmantot!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Iespēja jauniešiem, kas bijuši apmaiņās

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus ar pieredzi ES programmu “Erasmus+” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos pieteikties “EuroPeers” jeb vienaudžu izglītotāju tīklā. Pirmās mācības jauniešiem vecumā no 16 līdz 30+ gadiem notiks 2019. gada 29. un 30. martā Ķeguma novadā. Pieteikšanās līdz 17.martam!

Abu dienu garumā jaunieši neformālā vidē mācīsies dalīties ar savu personīgo pieredzi jaunatnes jomas projektos, kā arī attīstīs līderības un pasākumu organizēšanas prasmes, lai iedvesmotu citus jauniešus savā skolā, pilsētā vai reģionā izmantot ES programmu piedāvātās iespējas.

Mācībās dalībniekiem tiks nostiprinātas zināšanas par Eiropas programmu piedāvātajām iespējām jauniešiem, atbalsta rīkiem neformālās izglītības sekmēšanai un informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk.

Savā pieredzē par dalību  projektos un starptautiskajās “EuroPeers” mācībās dalās Brigita Medne: “Man ir bijis tas prieks un reizē arī izaicinājums augt un veidoties “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vidē. Aptuveni astoņi gadi, bezmaksas pabūts desmit valstīs, iegūtas jaunas zināšanas, prasmes, izaicinājumi, daudz jaunu kontaktu un gūzma sajūtu, sevis iepazīšana un vēl, un vēl. Nu esmu kļuvusi par daļu no “EuroPeers” pulka, kas ar saviem personīgajiem stāstiem gatavi palīdzēt arī citiem jauniešiem iepazīt šo pasauli. Mēs ticam un vēlamies izplatīt tādas vērtības kā līdzdalība, neformālā izglītība, iecietība un starptautiski kontakti.”

Iesaistoties “EuroPeers” tīklā, jaunietim būs ne tikai iespēja dalīties ar savu pieredzi, bet arī attīstīt jaunas prasmes un iemaņas, kas labi papildinās CV un cels konkurētspēju darba tirgū.

Dalībniekiem pēc mācībām kā “EuroPeers” tīkla pārstāvjiem būs pienākums:
•    informēt, motivēt un atbalstīt citus jauniešus iesaistīties ES programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, daloties ar savu pieredzi;
•    piedalīties tīkla mācībās un sanāksmēs (1- 2 reizes gadā);
•    regulāri izglītoties par aktuālākajām jauniešu iespējām Eiropas programmās;
•    gada laikā īstenot vismaz divus pasākumus, aktivitātes vai iniciatīvas vienaudžiem klātienē vai interneta vidē.

Vienaudžu izglītotāju tīkla “EuroPeers” jauniešiem JSPA regulāri nodrošinās nepieciešamo prasmju apguvi bezmaksas vietējā un arī starptautiskā līmeņa mācībās un informatīvos materiālus par jauniešu iespējām Eiropas programmās. “EuroPeers” jauniešu dalība projektā ir brīvprātīga, finansiāls atbalsts pasākumu organizēšanai netiek nodrošināts.

Dalībnieku skaits mācībās ir ierobežots, priekšroka tiks dota motivētiem pretendentiem, kuriem būs plašāka pieredze programmās “Erasmus+” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” un konkrētas idejas pasākumiem, kurus vēlas organizēt vienaudžiem.

Pieteikuma anketa: https://goo.gl/forms/xZVrmY7EmkgHGvzb2

JSPA sedz uzturēšanās (arī nakšņošanas), ēdināšanas un mācību organizēšanas izdevumus, savukārt ceļa izdevumi uz mācību norises vietu Ķeguma novadā jāsedz pašam jaunietim. Dalībniekiem tiks nodrošināts transports no Ķeguma vilciena stacijas vai autobusa pieturas, ja tas būs nepieciešams.