DIBINI SAVU EIROPAS KLUBU!

Aicinām pievienoties Eiropas klubu kustībai:

  1. Lai dibinātu Eiropas klubu nepieciešams viens skolotājs (Eiropas kluba konsultants) un ne mazāk, kā 3 skolēni.
  2. Pēc skolas vadības rakstiskas atļaujas (klikšķināt šeit)  un  pieteikuma anketas (skatīt zemāk) aizpildes ir nepieciešams skolas vadības rakstisko atļauju nosūtīt uz birojs@klubsmaja.lv – tālāk šis dokuments tiks pārsūtīts nacionālo vienību koordinatoram, kas pārstāv Eiropas klubu intereses biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” valdē.
  3. Nacionālo vienību koordinators topošā Eiropas kluba pieteikuma anketu un skolas vadības atļauju, kā punktu pievieno tuvākajai biedrības valdes sēdei, kurā tiks lemts par Eiropas kluba apstiprināšanu.
  4. Vienas nedēļas laikā no valdes sēdes, nacionālo vienību koordinators paziņo Eiropas kluba konsultantam par valdes lēmumu.
  5. Pēc jaunā Eiropas kluba dibināšanas, aicinām sazināties ar nacionālo vienību koordinatoru, lai kopīgi saprastu Eiropas Klubā plānotās aktivitātes, mērķus  un atrastu veidus, kā Rīgas Centrālā organizācija var atbalstīt Jūsu Eiropas klubu.

Kā jau tika minēts – lai izveidotu jaunu Eiropas klubu ir nepieciešami ne mazāk, kā 3 skolēni, kas vēlas to dibināt. Skolēnam ir nepieciešams aizpildīt biedra veidlapu, kas atrodama https://www.klubsmaja.lv/pievienojies-mums/ 

Katram skolēnam, kurš turpmāk vēlas darboties savas skolas Eiropas klubā ir nepieciešams aizpildīt šo veidlapu.

Aizpildot šo veidlapu, sadaļā “Lūdzu, norādi kurā vienībā vēlies darboties”, ir nepieciešams norādīt, ka skolēns darbosies Eiropas klubā.   Zemāk, sadaļā “komentāri”, jānorāda, kurā Eiropas klubā.