fbpx

Iepazīsties ar Eiropas klubiem no visas Latvijas!

Zemāk esošajā kartē atrodi meklēto Eiropas klubu un sazinies.

Eiropas klubu kustība Latvijā.

Eiropas klubu apmācībās Bauskā 2020. gada 10., 11. augustā.

Eiropas klubs ir skolas interešu izglītības programma, kurā skolotāji un jaunieši darbojas un organizē neformālās izglītības pasākumus. Klubu darbā iekļaujas arī dažādi starptautiskie projekti, Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas un dalība Klubs “Māja” tradicionālajos pasākumos:

 1. Skolotāju semināri (jūnijā un septembrī);
 2. Ādažu konference (1x divos gados novembrī);
 3. Reģionālie pasākumi Eiropas klubu pilsētās (kopīgi organizēti);
 4. Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projekti;
 5. Vizītes pie Eiropas klubiem.

Galvenais mērķis ir paplašināt jauniešu zināšanas par Eiropu un Latviju Eiropas Savienībā. Piedalīties un veidot pasākumus, kuri interaktīvā veidā paplašinātu jauniešu skatījumu par iespējām sevi attīstīt Eiropā.  Eiropeisku vērtību – iecietības, atbildīguma, cieņas pret tradīcijām – iekļaušanu vietējā vidē. 

Iesaisties Eiropas klubā, ja vēlies:

 • uzzināt vairāk par Eiropas Savienību un tās sniegtajām iespējām,
 • vēlies attīstīt savas prasmes un zināšanas Eiropā,
 • iegūt praktiskas iemaņas projektu vadīšanā un komandas darbā,
 • iegūt jaunus draugus ar līdzīgām interesēm gan Latvijā, gan citās valstīs.

Jauniešu organizācija Klubs “Māja”  ir Eiropas klubu koordinators Latvijā kopš 2010.gada.

Klubs “Māja” Eiropas klubiem piedāvā dažādas iespējas plašāk izglītoties un attīstīties dažādās lekcijās ar nozares profesionāļiem, kas stāsta par savu pieredzi ne tikai nevalstiskajā sektorā, bet arī savā nozarē. Tiek apspriestas Eiropas Savienības tēmas, neformālā izglītība, projektu rakstīšana un citām aktīvam pilsonim noderīgām zināšanām.    

Plānojot Eiropas klubu turpmāko attīstību

Jaunieši, kas darbojušies Eiropas klubos ir attīstījuši savas spējas dažādās sfērās, un guvuši pieredzi Briselē un citās Eiropa Savienības valstīs dažādās apmaiņas programmās. Iespējas ietver gan praktisko, gan kreatīvo jaunieti, apmaiņas programmās var sastapt jauniešus no citām valstīm, kas interesējas ne tikai par nevalstisko sektoru, bet gan arī jomām kā māksla, mūzika, komunikācija. Klubs “Māja” paver skatu uz iespējām un palīdz jauniešiem tās sasniegt.

AICINĀM PIEVIENOTIES EIROPAS KLUBU KUSTĪBAI:

 1. Lai dibinātu Eiropas klubu nepieciešams viens skolotājs (Eiropas kluba Konsultants) un ne mazāk, kā 3 skolēni.
 2. Pēc skolas vadības rakstiskas atļaujas (klikšķināt šeit)  un  reģistrācijas veidlapas  aizpildes (klikšķināt šeit) ir nepieciešams tās abas nosūtīt uz birojs@klubsmaja.lv – tālāk šie abi dokumenti tiks pārsūtīti nacionālo vienību koordinatoram, kas pārstāv Eiropas klubu intereses biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” valdē.
 3. Nacionālo vienību koordinators topošā Eiropas kluba reģistrācijas veidlapu un skolas vadības atļauju, kā punktu pievieno tuvākajai biedrības valdes sēdei, kurā tiks lemts par Eiropas kluba apstiprināšanu.
 4. Vienas nedēļas laikā no valdes sēdes, nacionālo vienību koordinators paziņo Eiropas kluba konsultantam par valdes lēmumu.
 5. Pēc jaunā Eiropas kluba dibināšanas, aicinām sazināties ar nacionālo vienību koordinatoru, lai kopīgi saprastu Eiropas Klubā plānotās aktivitātes, mērķus  un atrastu veidus, kā Rīgas Centrālā organizācija var atbalstīt Jūsu Eiropas klubu.

Kā jau tika minēts – lai izveidotu jaunu Eiropas klubu ir nepieciešami ne mazāk, kā 3 skolēni, kas vēlas to dibināt. Skolēnam ir nepieciešams aizpildīt biedra veidlapu, kas atrodama https://www.klubsmaja.lv/pievienojies-mums/ 

Katram skolēnam, kurš turpmāk vēlas darboties savas skolas Eiropas klubā ir nepieciešams aizpildīt šo veidlapu.

Aizpildot šo veidlapu sadaļā “Lūdzu, norādi kurā vienībā vēlies darboties”, ir nepieciešams norādīt, ka skolēns darbosies Eiropas klubā.   Zemāk sadaļā – komentāri jānorāda, kurā Eiropas klubā. 

EIROPAS KLUBU NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

2019. gadā Biedrība “Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāja Eiropas klubu neformālās izglītības programmu, kurā ietverts metodoloģisks plāns skolas interešu izglītības programmas nodarbībām ar mērķi veicināt jauniešu izpratni par Eiropas Savienību (ES).

Programmas izstrāde notika 2 posmos: satura komisijas un metodoloģiskās komisijas darbs. Satura komisija sastāvēja no 3 Eiropas lietu ekspertiem un Klubs “Māja”
vecbiedriem: Renātes Rumbinas, Eduarda Lielpētera un Gata Mūrnieka. Metodoloģiskās komisijas sastāvā bija 4 neformālās izglītības lietpratēji, jaunatnes jomas apmācītāji: Sintija Lase, Evija Rudzīte, Rinalds Rudzītis un Eduards Lielpēters.

Programma ir sadalīta 8 moduļos, un tā secīgi iepazīstina ar ES vēsturi, ES institūcijām, ES ārpolitiku, aktuālajiem jautājumiem, tiesībām un pienākumiem, finansēm, kultūru, vidi un infrastruktūru.

Šo programmu ir iespējams saņemt arī fiziskā formātā. Vairāk informācijai, par to kā to saņemt, vērsties pie nacionālo vienību koordinatora.