Eiropas klubi

Iepazīsties ar Eiropas klubiem no visas Latvijas!

Zemāk esošajā kartē atrodi meklēto Eiropas klubu un sazinies.

PIEVIENOJIES EIROPAS KLUBU KUSTĪBAI

Eiropas Klubs ir skolas interešu izglītības programma, kurā skolotāji un jaunieši darbojas un organizē neformālās izglītības pasākumus. Klubu darbā iekļaujas arī dažādi starptautiskie projekti, Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas un dalība Klubs “Māja” tradicionālajos pasākumos:
1. Skolotāju semināri (jūnijā un septembrī);
2. Ādažu konference (1x divos gados novembrī);
3. Reģionālie pasākumi Eiropas Klubu pilsētās (kopīgi organizēti);
4. Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projekti;
5. Vizītes pie Eiropas Klubiem.
Klubs “Māja” Eiropas Klubiem nodrošina arī neformālās izglītības programmu, kurā pieejama metodoloģija visām gada nodarbībām. Vairāk informācijai, vērsties pie Raivja Gunāra Tauriņa.

Lai izveidotu Eiropas Klubu, nepieciešams viens skolotājs-Eiropas Kluba konsultants, vismaz 3 Kluba biedri (skolēni) un skolas vadības atļauja dibināt Eiropas Klubu.
Pēc Kluba neformālas dibināšanas, jāiesniedz Klubs “Māja” valdei Eiropas Kluba reģistrācijas anketa un biedru anketas.