IEPAZĪSTIES AR EIROPAS KLUBIEM NO VISAS LATVIJAS!

Zemāk esošajā kartē atrodi meklēto Eiropas klubu un sazinies.

EIROPAS KLUBU KUSTĪBA LATVIJĀ

Eiropas klubu apmācībās Bauskā 2020. gada 10., 11. augustā.

Eiropas klubs ir skolas interešu izglītības programma, kurā skolotāji un jaunieši darbojas un organizē neformālās izglītības pasākumus. Klubu darbā iekļaujas arī dažādi starptautiskie projekti, Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas un dalība Klubs “Māja” tradicionālajos pasākumos:

  1. Skolotāju semināri (jūnijā un septembrī);
  2. Ādažu konference (1x divos gados novembrī);
  3. Reģionālie pasākumi Eiropas klubu pilsētās (kopīgi organizēti);
  4. Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projekti;
  5. Vizītes pie Eiropas klubiem.

Galvenais mērķis ir paplašināt jauniešu zināšanas par Eiropu un Latviju Eiropas Savienībā. Piedalīties un veidot pasākumus, kuri interaktīvā veidā paplašinātu jauniešu skatījumu par iespējām sevi attīstīt Eiropā.  Eiropeisku vērtību – iecietības, atbildīguma, cieņas pret tradīcijām – iekļaušanu vietējā vidē. 

Iesaisties Eiropas klubā, ja vēlies:

  • uzzināt vairāk par Eiropas Savienību un tās sniegtajām iespējām,
  • vēlies attīstīt savas prasmes un zināšanas Eiropā,
  • iegūt praktiskas iemaņas projektu vadīšanā un komandas darbā,
  • iegūt jaunus draugus ar līdzīgām interesēm gan Latvijā, gan citās valstīs.

Jauniešu organizācija Klubs “Māja”  ir Eiropas klubu koordinators Latvijā kopš 2010.gada.

Klubs “Māja” Eiropas klubiem piedāvā dažādas iespējas plašāk izglītoties un attīstīties dažādās lekcijās ar nozares profesionāļiem, kas stāsta par savu pieredzi ne tikai nevalstiskajā sektorā, bet arī savā nozarē. Tiek apspriestas Eiropas Savienības tēmas, neformālā izglītība, projektu rakstīšana un citām aktīvam pilsonim noderīgām zināšanām.    

Plānojot Eiropas klubu turpmāko attīstību

Jaunieši, kas darbojušies Eiropas klubos ir attīstījuši savas spējas dažādās sfērās, un guvuši pieredzi Briselē un citās Eiropa Savienības valstīs dažādās apmaiņas programmās. Iespējas ietver gan praktisko, gan kreatīvo jaunieti, apmaiņas programmās var sastapt jauniešus no citām valstīm, kas interesējas ne tikai par nevalstisko sektoru, bet gan arī jomām kā māksla, mūzika, komunikācija. Klubs “Māja” paver skatu uz iespējām un palīdz jauniešiem tās sasniegt.

EIROPAS KLUBU NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

2019. gadā Biedrība “Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāja Eiropas klubu neformālās izglītības programmu, kurā ietverts metodoloģisks plāns skolas interešu izglītības programmas nodarbībām ar mērķi veicināt jauniešu izpratni par Eiropas Savienību (ES).

Programmas izstrāde notika 2 posmos: satura komisijas un metodoloģiskās komisijas darbs. Satura komisija sastāvēja no 3 Eiropas lietu ekspertiem un Klubs “Māja”
vecbiedriem: Renātes Rumbinas, Eduarda Lielpētera un Gata Mūrnieka. Metodoloģiskās komisijas sastāvā bija 4 neformālās izglītības lietpratēji, jaunatnes jomas apmācītāji: Sintija Lase, Evija Rudzīte, Rinalds Rudzītis un Eduards Lielpēters.

Programma ir sadalīta 8 moduļos, un tā secīgi iepazīstina ar ES vēsturi, ES institūcijām, ES ārpolitiku, aktuālajiem jautājumiem, tiesībām un pienākumiem, finansēm, kultūru, vidi un infrastruktūru.

Šo programmu ir iespējams saņemt arī fiziskā formātā. Vairāk informācijai, par to kā to saņemt, vērsties pie nacionālo vienību koordinatora.
 

Metodiskie materiāli tapuši sadarbībā ar AFS Latvia, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.