KLUBS "MĀJA" VALDE 2019/20. GADĀ

RAIVIS GUNĀRS TAURIŅŠ

Klubs “Māja” prezidents

raivis@klubsmaja.lv

+371 25451199

Aleksandra Aleksejeva

Viceprezidente ārlietās

aleksandra.aleksejeva@klubsmaja.lv

Ričards Saulītis

Viceprezidents iekšlietās

ricards.saulitis@klubsmaja.lv

Eva Ķeruže

Valdes loceklis ANO jautājumos

eva@klubsmaja.lv

Lauma Paegle

Valdes vecākā – sirdsapziņa

lauma@klubsmaja.lv

Anna Ruža

Valdes reģionālā locekle

anna@klubsmaja.lv

Elza Indra Enkūzena

Rīgas vienības vadītāja

elza@klubsmaja.lv