PAR PROJEKTU

Sociālā kampaņa “Esmu eiropietis” ir izpratnes veicināšanas projekts, kura mērķis ir atbalstīt atvērtāku, iekļaujošāku pieeju un attieksmi pret migrāciju un migrantiem. Projekts tiek īstenots astoņās Eiropas valstīs, tostarp Latvijā, un projekta partneris Latvijā ir “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”. Klubs “Māja” ir pirmā jaunatnes organizācija Latvijā, kas primāri informē un izglīto jauniešus par Eiropas Savienību (ES). Organizācija popularizē Eiropas vienotības ideju un ES vērtības – demokrātiju, iecietību, toleranci, multikulturālismu un cilvēktiesību ievērošanu.

Migrācija nav nedz laba, nedz slikta – tā ir realitāte, kurā mēs dzīvojam. Mūsu mērķis ir aicināt jauniešus apspriest migrācijas jautājumus, gūt zināšanas un pamanīt migrācijas sniegtās iespējas un izaicinājumus mūsu sabiedrībā. Projekts ir vērsts uz jauniešu informētības veicināšanu, izmantojot dažādas aktivitātes – jauno žurnālistu iesaiste, lai izstrādātu līdzsvarotu un uz faktiem balstītu mediju saturu, kā arī skolotāju un dažādus aktīvistu, kuri veic ar globālu migrāciju saistītas izglītības aktivitātes, iesaiste. Jauniešu sasniegšana ar sociālo mediju starpniecību ir būtiskākā projekta sastāvdaļa, kas palīdz personīgākā un tiešākā veidā iepazīstināt jauniešus ar migrācijas tēmu un projekta vēstnešu stāstos saredzēt personas, ar kurām identificēties.

PARTNERI

KAS IR DEAR PROGRAMMA?

Eiropas Komisijas Izglītības un Izpratnes veicināšanas programma DEAR atbalsta projektus, kas ES iedzīvotājus iesaista globālos sociālās, ekonomiskās un vides attīstības jautājumos.

Finansējot tādus projektus kā “Esmu eiropietis”, programma DEAR veicina vispārējas brīvības, demokrātijas un tiesiskuma vērtības un ļauj Eiropas pilsoņiem pozitīvi ietekmēt globālo attīstību.

DEAR programma vienlaikus finansē līdz pat 30 projektiem ES dalībvalstīs. Tie palīdz veicināt Eiropas sabiedrības izpratni un līdzdalību pozitīvās sociālajās pārmaiņās gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Tāpat DEAR īstenotās aktivitātes veicina ES atbalstu globāli pieņemtajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai līdz 2030. gadam novērstu nabadzību, aizsargātu planētu un nodrošinātu labklājību.

Apmeklējiet DEAR programmas mājaslapu, lai uzzinātu vairāk: http://dearprogramme.eu/

KĀ "ESMU EIROPIETIS" VEICINA ATTĪSTĪBU, IZGLĪTĪBU UN IZPRATNES VEICINĀŠANU?

Eiropā īstenotā migrācijas projekta “Esmu eiropietis” mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 15 līdz 35 gadiem. Projekta mērķis ir atbalstīt atvērtāku, iekļaujošāku pieeju un attieksmi pret migrāciju un migrantiem. Pusotru gadu ilgā projekta aktivitātes Latvijā ir vērstas uz jauniešu informētības veicināšanu ar empātijas, iesaistīšanās un izpratnes palīdzību. Sociālo mediju kampaņas “I am European” centrā ir cilvēki, kuri, daloties ar savu personīgo pieredzi, pievērš uzmanību vairākiem migrācijas aspektiem.

ES finansētais projekts, kas tiek īstenots DEAR programmas ietvaros, sekmē pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā caur izpratnes un iekļaušanas prizmu un veicinās nevienlīdzības mazināšanu, kas ir viens no globālās ilgtspējīgas attīstības mērķiem.