Projekts “Migrantu un nepilsoņu piederības veicināšana”

PAR PROJEKTU

Projekta “Migrantu un nepilsoņu piederības veicināšana” mērķis ir palielināt nepilsoņu pilsonisko iesaisti un motivēt migrantu integrāciju sabiedrībā, radot iekļaujošu vidi. Šī projekta ietvaros tika organizētas integrācijas un informatīvas aktivitātes migrantiem, nepilsoņiem un citiem iedzīvotājiem.

Projekta laikā organizējam tatutas dejas, jāņu un keramikas darbnīcas, lai stiprinātu piederības sajūtu latviešu valodai un sabiedrībai. Mēs arī organizējam aktivitātes piem. kafija ar politiķiem, vasaras nometne jauniešiem, nacionālā konference u.c., lai informētu sabiedrību par migrācijas jautājumiem un aktualitātēm.

Projekta ietvaros izveidojam spēli “Izzinām migrāciju kopā”, lai palidzētu jauniešiem labāk saprast kas ir migrācija, kādi ir iemesli un kāpēc tā nav tik negatīva situācija. Caur šo spēli, mēs arī nodrošinājām projekta ilgtspējibu piedāvājot jautru neformālo metodu.

Mēs izveidojām arī metodisko materiālu, lai stiprinātu NVO darbu šajā jomā. Materiālā ir 9 dažadas aktivitātes par migrāciju un iekļaušanu dažāda lieluma grupām un ilgumam, kuras var izvēlēties un pielāgot savām vajadzībām.

METODISKAIS MATERIĀLS

Izsenis cilvēka dabā ir pārvietoties = kopš Lielās tautu staigāšanas un vēl pirms tam cilvēki migrēja uz citu vietu vai nu savas gribas pēc, vai arī meklējot dzīvei piemērotus apstākļus. Sociālas, ekonomiskas un politiskas problēmas bieži ir iemesls migrācijai uz citu vietu un mūsdienās globālā sasilšana un mainīgais klimats tos papildina.

Pasaules iedzīvotāju skaits pēdējā gadsimta laikā ir ievērojami pieaudzis. Tomēr katru gadu migrējošo cilvēku procentuālais daudzums nav būtiski mainījies. Un arvien vairāk cilvēki apgalvo, ka migrantu plūsmas palielinās. Kādēļ? Jo mūsdienu mediji komunicē daudz plašāk un operatīvāk – informācijas plūdos nespējam izšķirot patieso un pielāgot uztveri ziņām

Eiropas Savienībā katram pilsonim ir tiesības dzīvot un strādāt citā tās dalībvalstī. Šajā bezrobežu reģionā, tik cik mums ir līdzības, mums ir arī atšķirības. Jo vairāk mēs mācāmies viens no otra, jo labāk un ērtāk jūtamies sazinoties. Galvenais ir sadarboties ar cilvēkiem ar dažādu izcelsmi un izprast viņu pasaules uzskatu un idejas, pirms izdarīt konkrētu spriedumu, pamatojoties uz viņu etnisko piederību, reliģiju, dzimumu, apģērba stilu, utml.

Kā organizācija šajos pēdējos 2 gados mēs centāmies kaut ko mainīt un palielināt izpratni par migrāciju un iekļaušanu, izmantojot vairākas kampaņas un pasākumus. Par šī projekta realizāciju īpašs paldies Kultūras ministrijai un Sabiedrības Integrācijas fondam. Paldies visām sadarbības organizācijām un valsts iestādēm.

PROJEKTA GALERIJA