PROJEKTS “Starptautiskā jaunatnes politika LV 2.0”

PAR PROJEKTU

Projekta mērķis ir stiprināt Klubs “Māja” nacionālo pārklājumu un starptautisko sadarbības tīklus, lai vēl veiksmīgāk iesaistītos jaunatnes politikas veidošanā, jauniešu interešu pārstāvniecībā un ilgspējīgākas iekšējās struktūras veidošanā. Projekta mērķis ir turpināt iesākto darbu pie Klubs “Māja” stratēģijas 2023./2024. gadam, kas tika izstrādāta pagājušajā gadā Valsts Programmas ietvaros. Projekta ietvaros tiek likts lielāks uzsvars tieši uz plašāku reģionu jauniešu iesaisti, jaunu iespēju sniegšanu jauniešiem ar ierobežotām iespējām, prasmju pilnveidošanu un jauniešu interešu pārstāvniecību Latvijas un starptautiskā mērogā.

Valsts Programmas projekts ir projekts, kas līdz šim un arī turpmāk nodrošinās Klubs “Māja” pamata kapacitāti un palīdzēs to aktīvi arī palielināt 2023. un 2024. gadā. Pateicoties no 2023. gada projekta jau esam veikuši svarīgus lēmumus un pielāgojuši 2024. gada plānu:

  • 2024. gadā mēs esam pārorientējuši no tīras saliedēšanās aktivitātēm uz stratēģiskām tikšanās reizēm,  ar vienību vadītājiem ik pēc divām nedēļām. Š’ir pirmā būtiskā izmaiņa, kas sistēmātiski nodrošinās kvalitatīvāku atdevi no iesaistītājiem un dabiski nodrošina saliedēšanu ar komandu, kā arī Hausa kapacitātes palielināšu un iespēju ilgtermiņā mērogot nodaļas uz vairāk reģioniem un valstīm.
  • 2023. gadā mēs sastapāmies ar izaicinājumiem, kad atsevišķu procesu vadītāji dažādu apstākļu dēļ nevarēja turpināt vadīt procesus. Taču, jau janvārī kopā ar valdi, vienību vadītājiem un atsevišķu procesu pārstāvjiem esam uzsākuši izstrādāt pilnveidotas procesu struktūras un biedru dzīves ciklus šajos procesos. Tas tiek darīts ar mērķi nodrošināt, ka, ja kāds no komandas aiziet, procesus varētu pārņemt jau iepriekš apmācīti cilvēkresursi. Tas arī veicinās zināšanu pārmantošanu organizācijā, lai aktīvāk iesaistītu dažādus ierobežotus jauniešus. 
  • Ņemot vērā, ka šobrīd jau esam uzsākuši intensīvi strādāt pie mērķu saistītu mentoringa zvaniem un procesu struktūras pilnveidošanas, mēs esam modificējuši aktivitāšu finansēšanas struktūru. Tagad, salīdzinot ar iepriekšējo pieeju, kad aktivitātes tika noteiktas uz gada bāzes, mēs tās plānojam pakāpeniski, lai procesu vadītāji varētu visu gadu veiksmīgi inovēt, izņemot janvāri, kas paredzēts projektu rakstīšanai. Papildus tas nodrošina jauniešiem finansējumu no tām nodaļām, kuras plānojam attīstīt gada griezumā un šobrīd vēl neeksistē. Saredzam, ka šis nodrošinās gada ietvaros sasniegt tieši vairāk jauniešu ārpus “aktīvistu” burbuļa vai jauniešiem kas tipiski ierodas uz pasākumiem.

Pateicoties “Starptautiskā jaunatnes politika LV 2.0” jau 2024. gad ietvaros esam uzsākuši sadarbību ar 5 ministrijām, 10 vēstniecībām, dažādām iestādēm un privāto sektoru. Šis ir projekts, kas ilgtermiņā nodrošina mums iespēju eksperimentēt, mācīties un iegūt jaunas zināšanas. 2024. gada ietvaros esam jau veiksmīgi pilnveidojuši savu iekšējo digitālo eko-sistēmu ar ko dalāmies tālāk.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Zemāk ir redzamas atsevišķas projekta aktivitātes, kā ANO nacionālā konference, organizācijas kopsapulce, mākslas izstāde, labdarbības aktivitātes un jauniešu vizītes pie institūcijām. Šīs ir tikai dažas no aktivitātēm, vairāk tās var redzēt mūsu soc. medijos Facebook un Instagram platformās. Jautājumu gadijumā aicinam rakstīt uz birojs@klubsmaja.lv

FINANSĒTĀJI UN ĪSTENOTĀJI