IEPAZĪSTI VISAS VIENĪBAS TUVĀK!

KĀ KLUBS "MĀJA" VIENĪBAS STRĀDĀ?

Klubs “Māja” ir nacionāla mēroga organizācija ar dažāda veida jauniešu vienībām, kas darbojas ar EIROPAS SAVIENĪBAS un JAUNATNES POLITIKAS jautājumiem vietējā un reģionālā līmenī.

ORGANIZĀCIJAS STRUKTŪRA

Organizācijas valde ikdienā ir galvenā lēmumu pieņēmēja un vada Rīgas centrālo organizāciju, kura koordinē un vada sadarbību ar Eiropas Klubiem un Reģionālajām vienībām.

Šobrīd organizācijai ir 20 aktīvi Eiropas Klubi un 1 Reģionālā jauniešu vienība.

JA VĒLIES UZSĀKT SAVU REĢIONĀLO VIENĪBU, droši sazinies ar organizācijas valdi un mēs palīdzēsim Tev uzsākt savā pilsētā/reģionā jaunu kustību, kas cels nevien Tavas, bet Tavu vienaudžu kompetences.