RĪGAS ISTABA

KAS IR RĪGAS ISTABA?

Rīgas Istaba ir viena no 5 Klubs “Māja” vienībām, kas koncentrējas uz Latvijas, primāri Rīgas, jauniešu uzrunāšanu un to izglītošanu, balstoties uz sekojošajām vērtībām: aktīvisms, pašizaugsme, iekļaujoša vide un cilvēktiesības. Mēs veicinām Rīgas un pierīgas pilsētu jauniešu izpratni un ticību par demokrātiskām vērtībām, pilsonisko aktivitāti un līdzdalību lokālā un nacionālā līmenī. Mēs pārstāvam Biedrības vērtības.

VIENĪBAS VĒRTĪBAS

AKTĪVISMS

Aktīvisms, kur īpaši tiek pievērsta uzmanība vides aktīvismam un pilsoniskajam aktīvismam.

PAŠIZAUGSME

Dodot iespēju piedalīties pasākumu vai projektu organizēšanā, jaunieši var uzlabot savu pašizaugsmi.

IEKĻAUJOŠA VIDE

Veidojot iekļaujošu vidi ikvienam jaunietim vienības ietvaros, organizējot dažādas aktivitātes, nediskriminējot nevienu.

CILVĒKTIESĪBAS

Aizstāvot normālas, iekļaujošas un likumīgas cilvēktiesības, kurām, mūsuprāt, Latvijai vai ES būtu jāpievērš uzmanība.

IEPAZĪSTI KOMANDU!

Karlīna Veidemane

Vienības viceprezidente iekšlietās

karlina.veidemane@klubsmaja.lv

Sintija Beitāne

Vienības vadītāja

sintija.beitane@klubsmaja.lv

Sabīne Dumpe

Vienības viceprezidente ārlietās

sabine.dumpe@klubsmaja.lv

Sintija Beitāne

Vienības vadītāja

sintija.beitane@klubsmaja.lv

Karlīna Veidemane

Vienības viceprezidente iekšlietās

karlina.veidemane@klubsmaja.lv

Sabīne Dumpe

Vienības viceprezidente ārlietās

sabine.dumpe@klubsmaja.lv

KĻŪSTI PAR RĪGAS ISTABAS BIEDRU!