Vidzemes reģions

Ādažu vidusskola

“Mazie eiropieši”

Telefons saziņai: 67996165


Krimuldas vidusskola


“Krimulda Eiropā”

Telefons saziņai: 67978525