Izproti, iesaisties, lem! (1080 × 500 pikseļi)

Par projektu

“Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai” ir uzsākusi nacionāla mērogra projektu “Izproti, iesaisties, lem! ”Projekta mērķis ir palielināt jauniešu politisko izglītību un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos caur jauniešu izpratnes veicināšanu par demokrātiskajiem procesiem un līdzdalības iespējām.

Latvijā ir novērojama ļoti pasīva iesaiste politiskajos procesos jauniešu vidū, ko izraisa dažādi faktori, kā neizpratne par politiskajiem procesiem, uzskati, ka viņu balsīm nav ietekme, neuzticība politiskajām partijām, kuras neakcentē jauniešiem svarīgas tēmas, kā arī bieži vien jauniešu ieteikumus neuztver nopietni. Lai sasniegtu projekta mērķi tiks īstenota informatīva un izglītojoša kampaņa, kas gan veicinās jauniešu aktivitāti un izpratni par politiskajiem procesiem, gan arī nodrošinās jauniešu interešu aizstāvību valsts institūciju līmenī. 

Projekta rezultātā tiks ne tikai palielināta jauniešu aktivitāte gaidāmajās 14. Saeimas vēlēšanās, bet arī veicināta ilgstpējīga politiskās izglītības nodrošināšana un jauniešu interešu pārstāvniecība. Tas mazinās neizpratni un stereotipus jauniešu vidū, ka tie nav spējīgi ietekmēt valstī notiekošos politiskos procesus, radīs izpratni par tiem un iespējām iesaistīties demokrātijas veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Aktīva un politiski izglītota jaunatne veicina vispārīgu demokrātijas ilgtspējību un valsts pārvaldes efektivitāti.

Projektu ”Izproti, iesaisties, lem!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Piešķirtais finansējums: 99 993.48 EUR

KOMANDAS VĪZIJA

Ance Mālkalna

Manuprāt, ikvienam Latvijas jaunietim ir jājūtas sadzirdētam un pārliecinātam, ka spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanu Latvijā. Tikai tā mēs veicināsim spēcīgāku un demokrātiskāku Latviju.

Jēkabs Dzenītis

Uzskatu ka katram cilvēkam jābūt iespējai doties vēlēt un es vēlos lai samazinās cilvēku skaits, kurus attur neziņa vai bailes no kļūdīšanās, vai nepareiza lēmuma. Es ticu tam, ka teikt es nezinu ir forši un meklēt zināšanas vel foršāk. Zinu, ka izklausos pēc baigā vectēva, bet kaut kāda patiesība tajā visā ir 😀

Kārlis Gailums

Katra jaunieša viedoklis ir svarīgs un tas ir jāsadzird un jāuzklausa! Uzskatu, ka ejot vēlēt un veicot pareizo izvēli, jaunietis sper pirmo soli savas valsts pilnveidošanā un atbilstošākas vides izveidē sev un saviem vienaudžiem, tādā veidā arī iegūstot iespēju savām idejām un iniciatīvām tikt uzklausītām!