Eiropas Klubi

Klubi Latvijā

Eiropas Klubu jaunumi

Kas ir Eiropas Klubs?

Latvijā projekts "Eiropas klubi skolās" tika uzsākts 2002.gada pavasarī. Sākumā projekta nacionālā koordinatora pienākumus Latvijā uzņēmās Eiropas Integrācijas birojs. No 2003.gada decembra līdz 2005.gada martam projekta koordinators ir jauniešu nevalstiskā organizācija Klubs Māja - jaunatne vienotai Eiropai. No 2005.gada aprīļa līdz 2008.gada beigām projektu koordinēja Eiropas Savienības informācijas aģentūra (ESIA). 2009. gadā koordinators bija Valsts kanceleja, bet kopš 2010. gada projektu atkal koordinē Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai (kontaktpersona -  Nils Mosejonoks).Šobrīd Latvijā oficiāli darbojas 33 Eiropas klubi.

Eiropas Klubu darbības ietvaros jaunieši īsteno dažādus projektus, kas virzīti uz Eiropas izzināšanu. Tas nozīmē plašas iespējas skolēniem darboties viņu interesējošajā jomā. Jāņem vērā tas, ka Eiropas izzināšana nav tikai Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes jautājumu pētīšana, bet arī iepazīšanās ar Eiropas valstu ģeogrāfiju, kultūru, vēsturi un ekonomiku. Būtiski, ka Eiropas klubu attīstība skolās lielā mērā ir atkarīga no pašu skolēnu entuziasma, vēlmes darboties un parādīt sevi ar jaunām idejām. Eiropas klubu darbības lauks nav ierobežots, bet ieskatam piedāvājam Eiropas klubu darbības veidu piemērus, kas aizgūti no klubu pieredzes citās valstīs:

  • dažādu informatīvo materiālu vākšana un veidošana,
  • Eiropas dienu un dažādu Eiropas valstu dienu organizācija,
  • konkursu rīkošana un dalība citu klubu un institūciju rīkotajos konkursos,
  • lekciju, diskusiju, semināru rīkošana,
  • avīzes veidošana,
  • izstāžu veidošana,
  • mākslas darbu, teātra iestudējumu veidošana,
  • Interneta mājas lapas izveidošana un uzturēšana,
  • jebkura cita ideja.

Darbošanās Eiropas Klubā dod iespēju iegūt praktiskas iemaņas projektu vadīšanā un komandas darbā, kā arī uzlabot komunikācijas spējas un svešvalodu zināšanas. Protams, tā ir arī iespēja iegūt jaunus draugus ar līdzīgām interesēm gan Latvijā, gan citās valstīs.

Piemēram, Eiropas Klubi Polijā rīko dažādas ar Eiropas jautājumiem saistītas spēles, veido teātra iestudējumus, modelē savu dzīvesvietu nākotnes Eiropā, veido TV raidījumu par Eiropas Savienības jautājumiem scenārijus, pēta Eiropas valodas, veido Eiropas problēmu koku, rīko Eirodiskotēkas, diskusijas par vai pret ES, Eiropas dienas, kā arī Eiropas klubu kopīgas konferences. Darbības iespējas ir patiesi plašas un atvērtas radošām idejām.

Eiropas Klubu veiksmīgai darbībai ir nepieciešams meklēt sadarbības partnerus gan kopīgu projektu īstenošanai, gan informatīvo materiālu iegūšanai utt. Sadarbību ir iespējams veidot ar valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, vēstniecībām, dažādām izglītības un kultūras iestādēm - bibliotēkām, muzejiem, galerijām, sporta iestādēm, kā arī ar starptautiskajām organizācijām.

Informācija sagatavota pēc Eiropas Savienības informācijas bibliotēkas materiāliem.

  

Kā kļūt par Eiropas Klubu?

Eiropas Kluba izveidošanai savā skolā ir nepieciešama ieinteresēto skolēnu grupa skolotāja vadībā un skolas vadības piekrišana kluba dibināšanai. Pēc tam ir jāaizpilda anketa un jānosūta Eiropas klubu koordinatorei, lai jauno klubu pievienotu kopējai Eiropas klubu listei. Tas ļauj saņemt jaunāko informāciju par dažādiem pasākumiem, projektiem un cita veida jaunumiem. Nākošais posms ir Eiropas kluba statūtu un Eiropas kluba darbības plāna izstrāde, kuram seko uzdevumu sadale.

Statūtos vēlams norādīt izveidotā Eiropas kluba darbības mērķus, uzdevumus, metodes, tā nosaukumu, darbības teritoriju, vadības organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, biedru uzņemšanas noteikumus, biedru tiesības un pienākumus un citus noteikumus, kas nepieciešami kluba darbībai. Labi izstrādāti statūti veicinās kluba biedru saskaņotu darbību, kā arī palīdzēs tā jauniem biedriem izprast kluba darbības būtību un noteikumus.

Darbības plāns ir vajadzīgs gan Eiropas kluba iekšējai plānošanai, gan sadarbības veidošanai ar skolas vadību un dažādām institūcijām. Kluba darbības nodrošināšanai ir nepieciešama arī uzdevumu sadale, ir jāieplāno, kā tiks organizēts darbs (darba grupas, pastāvīgs pienākumu sadalījums), kādi pienākumi jāpilda kluba biedriem darbības plānā iekļauto pasākumu organizācijas ietvaros.

Eiropas Kluba reģistrācijas pieteikums Download

 

Eiropas Klubu koordinators

Arvis Renckulbergs

arvis.renckulbergs@gmail.com

 

 

Eiropas Klubu kontakti

Eiropas Klubu kontakti

 

©  COPYRIGHTS  —  Klubs "Māja" 1995 — 2017