Jaunie Eiropas Federālisti (JEF jeb Young European Federalists) ir starptautiska, politiski daudzpusīga jauniešu organizācija, kas apvieno sevī aptuveni 30 000 biedru no 35 Eiropas un pasaules valstīm. Tās mērķis ir Eiropas Federācijas izveide, Eiropas integrācijas veicināšana, diskusijas platforma jaunajiem eiropiešiem.
Klubs “Māja”- jaunatne vienotai Eiropai ir pilntiesīgs Young European Federalists juridiskais biedrs kopš 1999.gada. Ar dažādu pasākumu palīdzību JEF vairo jauniešu izpratni par vienotu Eiropu un tās vērtībām, iestājas par Eiropas Savienības paplašināšanu, par nepieciešamību izstrādāt rakstītu Eiropas konstitūciju, veikt dažādas institucionālās reformas Eiropas Savienībā un padarīt to tuvāku, vieglāk sasniedzamu un izprotamāku visiem Eiropas iedzīvotājiem. Šī mērķa sasniegšanai tiek rīkoti gan dažādi starptautiski semināri un nometnes, gan lekcijas, ielu akcijas, kampaņas u.tml., kas vienmēr ir saistītas ne tikai ar nopietnu informāciju, bet arī ar daudzām jauniešiem piemērotām laika pavadīšanas iespējām.

 

Nedaudz no vēstures

1999.gada novembrī Parīzē JEF – Europe kongresā JEF nacionālā vienība Latvijā (Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai) tika apstiprināts kā pilntiesīgs JEF juridiskais biedrs. Šis statuss nodrošina balsstiesības Kongresā, iespēju organizēt un piedalīties jebkāda veida JEF aktivitātēs, kā arī politikas veidošanā, iegūt sakarus visā Eiropā (sadarbība ar citām JEFvienībām), kā arī aktīvi piedalīties dažādos Eiropā aktuālos procesos.

Kā pievienoties JEF?

Ar uzņemšanas brīdi Klubs „Māja” apliecināja savu vēlmi līdzdarboties organizācijā JEF – Europe. Klubs „Māja” ir šīs starptautiskās organizācijas vienība Latvijā, kas ir noteikts arī statūtos. Tomēr Klubs „Māja” vēsturiskie veidošanās pamati nosaka to, ka jaunietis, kurš iestājas Klubā „Māja” automātiski netiek uzskatīts par JEF biedru. Vēlme atbalstīt un iesaistīties JEFkustībā ir jāapstiprina, atzīmējot to pieteikuma anketā speciālā ailītē, tādejādi jaunietim ir nodrošināta demokrātiska iespēja izvēlēties kļūt par Klubs „Māja” biedru vai arī kļūt par biedru abām organizācijām.