Apvienoto Nāciju organizācijas (turpmāk – ANO) Jauniešu delegātu programma ir ANO iniciatīva, lai veicinātu jauniešu līdzdalību savas valsts pārvaldē un ārpolitikas veidošanā. ANO Jauniešu delegāts ir daļa no savas valsts delegācijas ANO rīkotajos pasākumos, kā arī pārstāv Latvijas jauniešus citās ar ANO saistītajās aktivitātēs. Jaunieša loma valsts delegācijā ir sniegt savu redzējumu ar jaunatni saistītās jomās, palīdzēt valsts delegācijai savu iespēju un prasmju robežās, kā arī veidot sadarbību ar citu valstu Jauniešu delegātiem.

Latvijas ANO Jauniešu delegātu programma ir Biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” iniciatīva, kas aktualizē Apvienoto Nāciju Organizācijas mērķus un seko ANO darbības pamatprincipiem. Latvijas ANO Jauniešu delegātu programma mudina jauniešus labāk izprast  ANO dienaskārtības jautājumus, kas ietekmē katra cilvēka ikdienu.

ANO Jauniešu delegātu programmas aktivitātēs ietilpst tādi pasākumi, kā dalība ANO Augsta līmeņa politiskajā forumā, ANO Ģenerālajā asambleās, dalība ECOSOC jauniešu forumā, COP, skolu vizītes reģionos, nacionāla līmeņa konferences, pieredzes apmaiņas braucieni, kā arī ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu popularizēšanas aktivitātes.

Latvijas Apvienoto Nāciju organizācijas Jauniešu delegātu programmas mērķis ir izglītot jauniešus par Apvienoto Nāciju Organizācijas dienaskārtības jautājumiem, nodrošināt nacionālas un globālās pilsonības aktivitātes Latvijā, un attīstīt jauniešu līderības prasmes. Programmas galvenie virzieni:   

  • Jauniešu iesaiste valsts starptautiskajā un valsts oficiālajās delegācijās.
  • Izglītojošu pasākumu veikšana par ANO dienaskārtības jautājumiem un multiletarālismu.
  • ANO 2030 Ilgtspējīgas attīstības mērķu prakses popularizēšana nacionālā un starptautiskā līmenī.

Dalība lēmumu pieņemšanā ir viena no Apvienoto Nāciju jaunatnes programmas galvenajām prioritārajām jomām. Viena no ANO jauniešu līdzdalības formām ir jauniešu delegāta iekļaušana valsts oficiālajā delegācijā ANO Ģenerālajā asamblejā un Ekonomikas un Sociālo lietu padomes komisijās. Latvijas ANO delegāts pārstāv jauniešu un valsts intereses kopā ar valsts nacionālo delegāciju.  Jauniešu delegāts var piedalīties vairākās starptautiskās sanāksmēs un augsta līmeņa politiskajos forumos Apvienoto Nāciju organizācijā. Delegāta pienākumos ietilpst iegūto zināšanu nodošana Latvijas jauniešiem.

Aicinām iesaistīties un pievienoties ANO Jauniešu delegātu programmai ikvienu jaunieti, skolēnu, studentu vai interesentu, aizpildot nevalstiskās organizācijas “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” biedra anketu vai rakstot uz e-pastu: ano@klubsmaja.lv.

ANO jauniešu delegātes Vebinārs (oktobris 2019)
ANO Jauniešu delegātu programma Latvijā (jūlijs 2019)

TRANSLATION IN GERMAN (DEUTSCH)

TRANSLATION IN TURKISH (TÜRKÇE)