Klubs “Māja” izaugsme 2020. gadā!

Šogad mēs turpinām darbu pie 2019. gadā uzsāktā #EuropeGoals jeb "Klubs "Māja" izaugsme 2019. - 2020. gadā" projekta īstenošanas. Esam ieplānojuši vairākas superīgas aktivitātes līdz šī gada noslēgumam. Hausa vasaras nometnē es ieguvu milzīgas zināšanas par demokrātiju, politisko iesaisti un ekoloģisku dzīvesstilu. Šis projekts man sniedzis burvīgi pavadītu laiku un foršus draugus, kā arī iespēju tālāk turpināt darbu valdē.Patrīcija Annija Gudina, Klubs "Māja" valdes sekretāre. Projekta mērķis ir stiprināt Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai (tautas valodā - Hauss) nacionālo pārklājumu un starptautiskos sadarbības tīklus, lai organizācija varētu kvalitatīvāk nodrošināt jauniešu izglītošanu par Eiropas Savienību un jauniešu interešu aizstāvību. Projektā paredzēti dažādi pasākumi Hausa biedriem, tostarp līdz gada noslēgumam īstenosim vēl vienas biedru apmācības, Zelta Rudens pārgājienu, apmācības/semināru Eiropas Klubu jauniešiem un dažādu citus pārsteigumus. Jau 2019. gadā mēs dibinājām ANO jauniešu delegātu programmu, kuras ietvaros notikuši jau vairāk kā 6 starptautiski delegāciju pasākumi, 10 sanāksmes ar Ārlietu ministriju, vairāki ...
Lasīt Tālāk

Aicinājums projekta “Y-FED: Europe is what we make of it” ietvaros rīkotā hakatona mentoriem

Nevalstiskā organizācija "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai" meklē divus mentorus hakatona organizēšanai 2020. gada 14. - 15. augustā.

Hakatona mērķauditorija ir 30 aktīvi jaunieši no visas Latvijas. Par projektu
Projekta "Y-FED: Europe is what we make of it" (tulk.: Y-FED: Eiropa ir tā, ko mēs no tās veidojam) mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību Eiropas Savienības procesos un to izpratni, tādējādi izstrādājot priekšlikumu institucionālās sistēmas uzlabošanai saskaņā ar Eiropas jaunatnes mērķiem. "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai" sadarbībā ar Jaunajiem Eiropas Federālistiem (Young European Federalists) rīko hakatonu projekta ietvaros.
Iniciatīvu atbalsta un finansē Erasmus+ “European Youth Together”. Prasības un veicamie uzdevumi
- Spēja veicināt jauniešu iesasisti, izmantojot neformālās izglītības metodes
- Spēja rosināt jauniešus izstrādāt inovatīvus risinājumus
- Spēja radīt motivētu, brīvu un pozitīvu gaisotni
- Zināšanas par Eiropas savienības institūcijām un to darbību
- Izpratne par hakatona konceptu
- Uzrakstīt atskaiti par savu paveikto darbu pēc pasākuma norises Kā pieteikties?
Gaidīsim Jūsu CV ...
Lasīt Tālāk

Future Leaders Academy 2020 (Jauno Līderu Akadēmija 2020)

Ir izsludināta pieteikšanās uz SSE Riga projektu „Jauno līderu akadēmija / Future Leaders Academy 2020”. Pieteikuma anketa pieejama šeit: https://www.sseriga.edu/future-leaders-academy Programmas laikā ir paredzēts tikties un diskutēt ar Latvijas labākajiem žurnālistiem, politiķiem, sabiedrības līderiem. Šogad savu dalību projektā ir apstiprinājis arī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Dalību projektā kā runātāji jau ir apstiprinājuši - Radio SWH raidījuma “Tik
Tik Tik” moderators Kaspars Breidaks, SEB bankas valdes loceklis Kārlis
Danēvičs, LTV1 raidījums “Panorāma” vadītāja Ilze Dobele, Eiropas
Parlamenta deputāts Ivars Ijabs, Zviedrijas Karalistes vēstniece Latvijā
Annika Jagandere, lietišķās etiķetes speciāliste Irma Kalniņa, žurnāla “Ir”
žurnālists un komentētājs Pauls Raudseps, bijušais Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers. Programmas mērķis ir izglītot, iedvesmot un attīstīt jaunos, potenciālos Latvijas politiķus un sabiedrības līderus vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Ja Tevi interesē politika, ja saisti savu nākotni ar Latvijas un pasaules attīstību, gribi iepazīties ar līdzīgi domājošiem jauniešiem un ekspertiem, kā arī esi gatavs pilnveidot savas līderības un komunikācijas ...
Lasīt Tālāk

Tiks izvēlēts nākamais Latvijas ANO jauniešu delegāts

Jauniešu nevalstiskā organizācija “Klubs “Māja”- jaunatne vienotai Eiropai” (turpmāk tekstā Klubs “Māja”) izsludina konkursu jauniešiem vecumā no 18 līdz 26 gadiem, lai atrastu nākamo Latvijas Apvienoto Nāciju Organizācijas Jauniešu delegātu (turpmāk tekstā ANO Jauniešu delegāts). Konkurss norisināsies trīs kārtās - pirmā kārta, kurā jauniešiem ir jāiesniedz savs CV un motivācijas vēstule norisināsies no 25.maija līdz 15.jūnijam. Jaunieši tiek aicināti savus pieteikumus nosūtīt uz e-pasta adresi ano@klubsmaja.lv. Pretendenti, kuri būs sevi vislabāk parādījuši tiks aicināti uz interviju un zināšanu pārbaudi jeb otro konkursa kārtu. ANO Jauniešu delegātu programma ir ANO iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību savas valsts pārvaldē, kā arī informēt jauniešus par ANO aktualitātēm. ANO Jauniešu delegāts ir daļa no savas valsts delegācijas ANO rīkotajos pasākumos. Jaunieša loma valsts delegācijā ir sniegt savu redzējumu ar jaunatni saistītās jomās, palīdzēt valsts delegācijai savu iespēju un prasmju robežās, kā arī veidot sadarbību ar citu valstu jauniešu delegātiem. Šajā konkursā ir ...
Lasīt Tālāk

Eiropas Savienības budžeta grozījumu ierosinājums jaunatnes jomā

2020. gada 21. februārī biedrība "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai" valdes priekšsēdētāja Raivja Gunāra Tauriņa vārdā ir izsūtījusi vēstuli Latvijas Valsts valdībai, kā arī Latvijas Jaunatnes padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai un Latvijas Pilsoniskajai aliansei par Eiropas Savienības budžeta grozījumiem jaunatnes jomā, aicinot valdības pārstāvjus atbalstīt Erasmus+ finansējuma palielināšanu nākamajā budžeta periodā un tādējādi sekmējot jauniešu sociāli ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju sabiedrībā. Vēstule par ES budžeta grozījumiemLejupielādēt ...
Lasīt Tālāk

Klubs “Māja” pievienojas LJP rezolūcijai

Latvijas Republikas Ministru prezidentam A. K. Kariņam Valsts Kancelejai Pārresoru koordinācijas centram Izglītības un Zinātnes ministrijai
Latvijas Jaunatnes padomes kongresa rezolūcija par jaunatnes politikas attīstību Latvijā.
Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”, kuras sastāva ietilpst 28 jaunatnes organizācijas un organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, 2020. gada 8. marta Kongresā, pieņēma šādu rezolūciju: Aicinām Izglītības un Zinātnes ministriju un Latvijas augstākās par jaunatnes politiku atbildīgās institūcijas nekavējoties risināt valsts pārvaldes bezatbildību un krīzi jaunatnes politikas ieviešanā, kas radusies politikas īstenošanā saistībā ar Izglītības un Zinātnes ministrijas bezdarbību, 4 mēnešus nenodrošinot ministrijā Politikas iniciatīvu un attīstības departamentā jaunatnes nodaļas vadītāju un citus atbildīgos darbiniekus. Kopš 2019. gada, radušās nozīmīgas jaunatnes politikas koordinācijas problēmas:
  1. būtiski ieildzis jaunatnes konsultatīvās padomes jaunā sasaukuma izveides process un ministrija pieļāvusi situāciju, ka šobrīd jau vairākus mēnešus nav funkcionējošs galvenais valsts jaunatnes politikas konsultatīvais mehānisms – Jaunatnes konsultatīvā padome;
  2. valsts jaunatnes politikas attīstību Izglītības un Zinātnes ministrijā kopš 2019. gada ...
    Lasīt Tālāk

Eiropas Klimata akts

Šodien Komisija nāk klajā ar priekšlikumu tiesību aktos iekļaut ES politisko apņemšanos līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai, lai aizsargātu planētu un cilvēkus. Eiropas Klimata akts nosprauž 2050. gadu par mērķgadu un iezīmē virzienu visām ES rīcībpolitikām, sniedzot paredzamību publiskām iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Turklāt Komisija sāk sabiedrisku apspriešanu par gaidāmo Eiropas Klimata paktu. Ar apspriešanas starpniecību šā instrumenta kopizstrādē būs iesaistīta sabiedrība. Šodien Komisija nāk klajā ar priekšlikumu tiesību aktos iekļaut ES politisko apņemšanos līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai, lai aizsargātu planētu un cilvēkus. Eiropas Klimata akts nosprauž 2050. gadu par mērķgadu un iezīmē virzienu visām ES rīcībpolitikām, sniedzot paredzamību publiskām iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Turklāt Komisija sāk sabiedrisku apspriešanu par gaidāmo Eiropas Klimata paktu. Ar apspriešanas starpniecību šā instrumenta kopizstrādē būs iesaistīta sabiedrība. Komisija šodien sāk arī sabiedrisku apspriešanu par jauno Eiropas Klimata paktu – plašu iniciatīvu, kuras mērķis ir dot iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām iespēju paust viedokli un ...
Lasīt Tālāk

Improving the European Democracy: 26 April- 3 May 2020, Sofia

The National Student Confederation along with JEF and UEF-Bulgaria have the pleasure of inviting you to the international seminar “Improving the European Democracy” which will be held in Sofia from April 26th to May 3rd 2020. The European citizens expect from the forthcoming Conference on the Future of Europe to inject real and renewed impetus into the European process. The EP and EC obviously have huge ambitions concerning the Conference, but the preparation phase is very short. The Conference is intended to become a new public forum for an open, inclusive, transparent and structured debate with citizens on a number of key priorities and challenges. It will be a bottom-up forum, accessible to all citizens from all walks of life and from all parts of the Union and should reflect Europe’s diversity. The international seminar "Improving European Democracy” to be held in Sofia from April 26th to May 3rd 2020 ...
Lasīt Tālāk

Seminārs [SA] DARBOJAMIES!

Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai aicina jauniešus iesaistīties projekta “(SA) DARBOJAMIES!” ietvaros rīkotajā otrajā seminārā, kurš notiks 31.janvārī no pulksten 13:00 līdz 17:00. Kā norises vieta ir izvēlēta ES Māja, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, Kamīnzālē. Seminārā jauniešiem būs iespēja izskatīt pirmajā seminārā izvirzītos priekšlikumus, kuri tiks virzīti jau institucionālā līmenī, kas tika sadalīti trijos aspektos: ekoloģijā, , cilvēktiesībās un digitālajās prasmēs. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu zemāk.
  Programmas ietvaros ir paredzēta lekcija, kuru vadīs Līga Stafecka, “Providus” vadošā pētniece ar vairāk kā astoņu gadu pieredzi. Lekcijā skaidros to, kā vislabāk pārstāvēt savu viedokli valsts institūcijās, jo pēc priekšlikumu izskatīšanas nākamais solis ir to prezentēšana valsts iestādēs. Katram būs iespēja izvēlēties savu darba grupu vienā no virzieniem (ekoloģija, cilvēktiesības, drošība), darba grupās jauniešiem tiks sniegts ieskats par to kādi priekšlikumi tika izteikti pirmā semināra laikā. Katrai darba grupai tiks dota iespēja uzlabot priekšlikumus vai arī tos mainīt, tādējādi dodot iespēju izteikt savas domas dalībniekiem, ...
Lasīt Tālāk

Biedru apmācības – piesakies!

Biedrība “Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai” aicina organizācijas esošos biedrus un interesantus uz jauno biedru apmācībām “caPS” 2019. gada 30. novembrī - 1.decembrī. Apmācību mērķis ir jauno biedru kompetenču attīstīšana, lai tie varētu aktīvi iesaistīties organizācijas darbos, veidot sev nepieciešamos kontaktus ar sektora pārstāvjiem, kā arī saprastu savu lomu jaunatnes politikā. Programma apkopo tādu kompetenču attīstīšanu kā komandas darbs, līderību, projektu vadību, komunikācijas prasmes digitālajā vidē, attīstot sevi šajā jomā jaunieši spēs pilnvērtīgāk iesaistīties organizācijas darbos, kā arī varēs sevi attīstīt kā personību. Mūsdienās visas šīs prasmes ir nepieciešamas, lai pilnvērtīgāk varētu iesaistīties darba tirgū. Aktivitātes vadīs vieslektori, kuri ir sava jomas speciālisti, jauniešiem būs iespēja profesionāļiem uzdot sev interesējošos jautājumus. Jaunieši ir tie, kas balstīs Latviju nevien nākotnē, bet šodien! Tādēļ ir svarīgi sevi attīstīt, paplašināt savu redzes loku, skatīties ārpus rāmjiem un censties atklāt ko tādu, kas vēl citiem nav zināms. Šīs apmācības notiek katru gadu, ...
Lasīt Tālāk

Konference [SA]Darbojamies!

Aicinām jauniešus piedalīties aizraujošā tīklošanās konferencē [SA]darbojamies! Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai aicina jauniešus no visas Latvijas uz tīklošanās konferenci “[SA]darbojamies!”, kas notiks 9. novembrī no plkst. 12.00 līdz 18.00 Jēkabpils agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī.  Pieteikšanās līdz 9. novembrim, aizpildot pieteikumu ej.uz/sa-darbojamies. Šī nebūs tipiska konference, tās vadmotīvs ir tīklošanās un jaunu iespēju apzināšana.Pasākumu vadīs Kristīne Beitika, blogere, veselīga un laimīga dzīvesveida entuziaste, kura pulcē vairāk kā 8000 sekotāju Instagram un ikdienā darbojas mārketingā. Jaunieši pasākuma laikā iepazīsies, sadarbosies un kopā radīs vīziju par Latvijā veicamajiem uzlabojumiem tādās jauniešiem aktuālās tēmās kā ilgtspēja, mobilitāte, digitālās iespējas un uzņēmējdarbība. Šīs tēmas aktualizē arī Eiropas Komisijas iniciatīva #EUandME, kas rosina jauniešus izmantot ES sniegtās iespējas savā ikdienā un personības pilnveidē. Pasākuma laikā notiks arī radošs komandu darbs kopā ar īpaši izvēlētiem mentoriem - Brigitu Medni,kura sadarbojas ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru jaunatnes projektu izvērtēšanā un ir darbojusies Baltijas ...
Lasīt Tālāk

Zelta Rudens Pārgājiens ’19

2019. gada 19. - 20. oktobrī tiks organizēta tīklošanās konference par interešu aizstāvību un starpnozaru sadarbību. Biedrība “Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai” 2019. gada 19. – 20. oktobrī Tīnūžu tautas namā rīko tīklošanās konferenci jauniešiem par starpnozaru sadarbību. Tā organizēta interesentiem un Klubs “Māja” reģionālajām pārstāvniecībām no visas Latvijas, lai izvērtētu jaunatnes sadarbību ar publisko un privāto sektoru, kā arī sagatavotu jauniešus aktīvai pilsoniskai līdzdalībai. Konferences ietvaros jaunieši satiks un iepazīsies ar pieredzējušiem profesionāļiem, kuri ikdienā darbojas vai sadarbojas ar jaunatnes sektoru. Programmas gaitā dalībnieki iepazīsies ar dažādu nozaru pārstāvju perspektīvām uz sadarbību – NVO, pašvaldību iestādes, valsts institūcijas un mūsu pašu jaunietes Evas Ķeružes iespaidiem par personīgā zīmola lomu sadarbībā. Pārresoru koordinācijas centrs sniegs vieslekciju par starpinstitucionālo sadarbību un pilsoņu ietekmi uz valdības lēmumiem, Eva Ķeruže, Jauniešu Saeimas deputāte un aktīviste, sniegs īslekciju par personīgā zīmola izveidi un lomu sponsoru piesaistē, un citi eksperti viesosies, vadot vieslekcijas ...
Lasīt Tālāk

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” uzsāk programmas „PuMPuRS” projektu“Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”

BBiedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 2019.gada septembrī uzsāk programmas “PuMPuRS” projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” aktivitātes - dažādu tēmu neformālās izglītības sesijas: - „ABC par EDB un solidaritāti”, - „Stress attiecībās un dzīvē, konfliktu risināšana. Biodejas” , - „Kas ir multimediji?”, - „Ar mākslu uz „Tu”. Jau 25.septembrī Jēkabpils 2.vidusskolu apciemos jauniešu biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” prezidents Raivis Gunārs Tauriņš. Šī organizācija 1999.gadā kļuva par starptautiskās Eiropas līmeņa organizāciju, savukārt 2013.gadā ieguva jaunatnes organizācijas statusu, kas apliecina, ka organizācijā, neskatoties uz tās vairāk nekā 20 gadu vēsturi, joprojām darbojas tikai un vienīgi jaunieši! Raivis Gunārs Tauriņš jēkabpiliešiem sniegs informāciju par jaunatnes iespējām Latvijā un kā iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs. Dienas garumā Jēkabpils 2.vidusskolas jauniešiem būs iespēja iepazīties ar Eiropas Komisijas izsludinātajiem konkursiem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, apmainīties ar pieredzi par pasaules kultūrām, kā arī varēs iesaistīties diskusijās ar jauniešiem no citām ...
Lasīt Tālāk

OUR VOLUNTEER – Viola Brueninghaus

Labdien Latvia! I am Viola I am 20 years old and come from Germany. I grew up in a small town with 15.000 inhabitants called Erwitte. I finished my school with a high school diploma and an apprenticeship as an educator. For a long time, I had planned to work abroad for one year, so I decided to do a European Voluntary Service. I do this in Latvia in the NGO Klubs "Māja". In the days before I came to Latvia I always calculated in my head "Still 2 weeks until I am in Latvia", "In 7 days I am in Latvia"...., "Tomorrow I will wake up in Latvia". Time passed quickly and suddenly I was standing with my family at the airport and had to say goodbye to them. I felt the excitement in my stomach. And when I saw the tears in the eyes of my parents I ...
Lasīt Tālāk