JLP #2 – Mentoru apmācības

Klubs "Māja" komanda un Jauno Līderu programmas absolventi 25. aprīlī piedalījās projekta "Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei" rīkotajās mentoru apmācībās kopā ar lektori Ingu Laugali. Apmācību laikā uzzinājām vairāk par to cik svarīgi ir izvirzīt mērķus, kā tos pielieto darbā ar jauniešiem, kā arī uzzinājām, kas ir mentors, kā arī ko dara mentors savā darbā! Tuvākā mēneša laikā īstenosim mentoru programmu jaunajiem līderu programmas dalībniekiem, kuras laikā arī divas reizes tiksmies ar Ingu Laugali uz supervīzijām, lai stiprinātu savu mentoru darbu ar jaunajiem līderiem! Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #sif_nvofonds ...
Lasīt Tālāk

Kvalitātes apmācībās – Zoom

  1. aprīlī aizvadījām kvalitātes vadības apmācības “Rīki darbam, rīki dzīvei!”. Šoreiz veidojām apmācības attālināti - Zoom platformā, lai jaunatnes un NVO darbinieki, kas nevarēja ierasties uz mūsu rīkotajām klātienes apmācībām reģionos, varētu uzzināt vairāk par kvalitātes vadību un materiālu datubāzi. 🙂
Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #sif_nvofonds ...
Lasīt Tālāk

Kvalitātes apmācībās Jelgavā

22. martā aizvadījām pēdējās kvalitātes vadības apmācības "Rīki darbam, rīki dzīvei!". Šoreiz viesojāmies Jelgavā, kur jaunatnes un NVO darbinieki uzzināja vairāk par kvalitātes vadību, digitālajiem rīkiem un metožu un materiālu datubāzi. ❤ Paldies Oskaram Šulcam un Jelgavas jauniešu centram “Pakāpiens” par uzņemšanu! 🥰 Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #sif_nvofonds ...
Lasīt Tālāk

Kvalitātes apmācībās Madonā

15. martā aizvadījām pirmspēdējās kvalitātes vadības apmācības "Rīki darbam, rīki dzīvei!" Madonā, kur jaunatnes un NVO darbinieki uzzināja vairāk par rīkiem, ko var izmantot, lai stiprinātu savu un NVO darbu, kā arī iepazinās ar digitālajiem rīkiem un metožu un materiālu datubāzi. 🎒🤩 🚗 Šo piektdien aizvadīsim pēdējās apmācības Jelgavā!
📍 Piesakies: ej.uz/KVapmacibas Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #sif_nvofonds ...
Lasīt Tālāk

Kvalitātes apmācībās Rīgā

8. martā satikāmies ar Rīgas un pierīgas jaunatnes un NVO darbiniekiem, lai aizvadītu trešās kvalitātes vadības apmācības. Apmācību laikā uzzināja par rīkiem, ko var izmantot, lai stiprinātu savu un NVO darbu, apguva zināšanas kvalitātes vadības ieviešanu, iepazinās ar digitālajiem rīkiem, kā arī uzzināja par metožu un materiālu datubāzi. 🎒🤩 🚗 Marta laikā projekta komanda dosies vēl vizītēs Madonu un Jelgavu.
📍 Piesakies: ej.uz/KVapmacibas Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #sif_nvofonds ...
Lasīt Tālāk

Kvalitātes apmācībās Kuldīgā

5. martā projekta komanda devās uz Kuldīgu, lai aizvadītu otrās kvalitātes vadības apmācības reģionos, kur kopā ar ar Kurzemes jaunatnes un NVO darbiniekiem uzzinātu par rīkiem, ko var izmantot, lai stiprinātu savu un NVO darbu. 🙃☀️ Dalībnieki apguva zināšanas kvalitātes vadības ieviešanā savās organizācijās un privātajās dzīvēs, iepazinās ar digitālajiem rīkiem, kā arī uzzināja par metožu un materiālu datubāzi. 🎒 🚗 Marta laikā projekta komanda dosies vēl vizītēs Madonu un Jelgavu.
📍 Piesakies: ej.uz/KVapmacibas Paldies Andai Andersonei un Kuldīgas Jauniešu mājai par sirsnīgo uzņemšanu! 🥰 Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #sif_nvofonds ...
Lasīt Tālāk

Kvalitātes apmācībās Rēzeknē

Marta pirmajā dienā, projekta komanda devās uz Rēzekni, lai dalītos ar Latgales jaunatnes un NVO darbiniekiem par rīkiem, ko var izmantot, lai stiprinātu savu un NVO darbu. 💪😁 Apmācību laikā dalībnieki apguva zināšanas par kvalitātes vadību, dažādiem rīkiem, ko var izmantot ikdienas darbā, uzzināja vairāk par jauno materiālu un metožu datubāzi, kā arī tīklojās un iepazina citus jaunatnes darbiniekus un organizāciju procesu pieejas. 🛠🔩 🚗 Marta laikā projekta komanda dosies vēl vizītēs uz Rīgu, Madonu un Jelgavu.
📍 Piesakies: ej.uz/KVapmacibas Milzīgs paldies Eleonorai un ARPC “Zeimuļs” par uzņemšanu savās telpās! 🥰 Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #sif_nvofonds ...
Lasīt Tālāk

Uzsākts jauns projekts!

Viena no Latvijas lielākajām jaunatnes organizācijām “Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai” uzsāk nacionāla mēroga projektu “Mūsu balsis, mūsu nākotne!”, kura mērķis ir mobilizēt sabiedrību, īpaši jauniešus, piedalīties EP vēlēšanās 2024. gadā, sniedzot tiem informatīvu atbalstu par šo vēlēšanu nozīmi un ietekmi mūsu visu ikdienā. 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas būs vienas no būtiskākajām vēlēšanām pēdējo desmitgažu laikā, kas noteiks visas Eiropas drošību, labklājību un izaugsmi. Kopš 2019. gada vēlēšanām ģeopolitiskā sistuācija pasaulē ir mainījusies par 180 grādiem, kas būtiski ir skāris ikviena indivīda ikdienu, līdz ar to ir kritiski svarīgi 2024. gada vēlēšanās ievēlēt tādu Parlamentu, kas būs gatavs stāties pretī šiem izaicinājumiem, turēt godā eiropeiskās vērtības un rūpēties par ES un to iedzīvotāju drošību un labklājību. Klubs “Māja” projekta “Mūsu balsis, mūsu nākotne!” ietvaros veidosm iekļaujošus un visiem sasniedzamu pasākumu un informācijas klāstu par Eiropas Savienības lomu un tās priekšrocībām mūsu ikdienā, kā arī veicināsim Latvijas sabiedrības pilsonisko kultūru, kur ...
Lasīt Tālāk

Biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” vadlīnijas saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Mērķis un misija: Projekta “Mūsu balsis, mūsu nākotne!” mērķis ir informēt primāri jauniešus, bet iesaistot arī plašāku sabiedrību,  par Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanam un veicināt pilsonisko iesaistīšanos bez aizspriedumiem pret kādu politisko partiju vai ideoloģiju. Mūsu misija ir veicināt informētu līdzdalību demokrātijas procesos un aktīvu jauniešu iesaisti un pārstāvniecību EP vēlēšanās. Bezpartejiskas aktivitātes: EP kandidātiem ir aizliegts ļaunprātīgi un apzināti izmantot organizācijas vārdu, cilvēkresursus, platformas vai pasākumus, lai veicinātu savus politiskos mērķus vai atbalstītu konkrētas politiskās kampaņas. Biedrība pieļauj iesaistīt EP kandidātus dažādās biedrības organizētajās aktivitātēs, kur stingri tiek ievērots politiskās neitralitātes princips un tiek pārstāvētas dažādas partijas un ideoloģijas, tai skaitā ievērojot arī dažādu EP politisko grupu reprezentāciju, tikai un vienīgi ar mērķi informēt jauniešus un sabiedrību par EP vēlēšanām un aicināt tajās piedalīties. Biedrība caur šādām aktivitātēm nekādā veidā nesniedz tiešu labumu iesaistītajām partijām vai individuāliem kandidātiem. Projektā iesaistītias personāls (t.s. brīvprātīgie) un biedrības valde neiesaistās partiju vai ...
Lasīt Tālāk

Vai esiet saskārušies ar materiālu atrašanas grūtībām?

Mēs, Klubs “Māja”, savā ikdienā nereti esam sastapušies ar problēmām, kas skar materiālu pieejamību darbā ar jaunatni. Daudzās stundas, kas pavadītas krustu šķērsu meklējot materiālus aktivitātēm, kārtējās aptaujas veidošana datu ieguvei, jaunu materiālu gatavošana no baltas lapas par visiem itkā tik zināmām tēmām jaunatnes jomā. Saprotot jaunatnes jomas izaicinājumus, kā darbinieku izdegšana zemās kapacitātes dēļ, apgrūtinātās sadarbības iespējas NVO starpā un laika patēriņš, kas tiek pavadīts gatavojot aktivitātes tā vietā, lai tikmēr tieši darbotos ar jauniešiem, esam izveidojuši risinājumu. Taču, lai tas darbotos, mums vajag jūsu atbalstu! Klubs “Māja” projekta “Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei” ietvaros ir izveidojusi metožu un materiālu datubāzi darbā ar jaunatni - atbalstsnvo.lv ar mērķi veicināt ilgstspējīgu materiālu izmantošanu jaunatnes jomā iesaistītajiem. Datubāze kalpos kā materiālu digitālā krātuve. Lai šie skaistie mērķi kļūtu par realitāti, aicinām Jūs iesūtīt savus materiālus, video, metodes, rīkus, apmācības, statistikas apkopojumus, pētījumus un visu pārējo, kas varētu noderēt citiem jaunatnes ...
Lasīt Tālāk

Pētījums

Projekta “Izproti, iesaisties, lem!” viens no galvenajiem fokusiem bija jauniešu politisko zināšanu palielināšana.🔎 Lai izprastu tās padziļināti un izveidotu rekomendācijas tālākam darbam ar jauniešiem, tika veikts pētījums Dobeles Valsts ģimnāzijā, lai saprastu vai pastiprinātas politiskās izglītības ieviešana Latvijas skolu izglītības sistēmā ir atslēga uz lielāku jauniešu izpratni par politiskajiem procesiem valstī un pilsonisko aktīvismu kopumā.🗝️🗣️ Ar pētījumu var iepazīties šeit➡️ https://ej.uz/petijumsAIF Projektu “Izproti, iesaisties, lem!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. #AktivoledzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia ...
Lasīt Tālāk

SIF projekta 2023. gada atskats

Rit pēdējās dienas līdz atvadīsimies no 2023. gada un sveiksim Jauno 2024. gadu! Šis gads bija piepildīts ar daudz dažādu projektu rīkošanu un aktivitāšu realizēšanu, tomēr projekts "Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei" šajā gadā izcēlās, jo tas ne tikai stiprināja Klubs "Māja" iekšējo struktūru, bet arī nākošgad veicinās Latvijas NVO darbību. IEVADS 2023. gada maijā tika uzsākts SIF projekts "Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei" ar mērķi sniegt atbalstu NVO sektoram Latvijā integrējot jaunas metodes un izstrādājot sistēmas kā kvalitātes vadība, datubāzes izstrāde, biedru aktivitātes veicināšanu un citas, kas nodrošinās organizāciju kapacitātes celšanu un ilgtspējību. Projekta mērķa īstenošana būtiski veicinās organizāciju kompetenču attīstību un stiprinās darbu ar jaunatni. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks veikti sekojoši uzdevumi:
  1. Tiks izstrādātas kapacitātes stiprināšanas un organizācijas ilgstpējības metodes.
  2. Izstrādātās metodes nepārtraukti tiks pilnveidotas un attīstītas, lai nodrošinātu to efektivitāti.
  3. Tiks veikts pētījums par projekta aktivitāšu ietekmi uz NVO sektoru Latvijā un tā ...
    Lasīt Tālāk

Kvalitātes vadība Klubs “Māja”

Mūsu organizācija pēdējo gadu laikā ir izaugusi par vienu no lielākajām nacionāla mēroga organizācijām Latvijā. Ne velti, šajā gadā arī ieguvām JSPA apbalvojumu kategorijā “Līdzdalības stiprinātājs nacionālā mērogā”. Paplašinoties organizācijai ir trīškārši izaudzis komandas biedru skaits, pievienojies ievērojams skaits biedru, palielinājies īstenojamo projektu un aktivitāšu skaits, kā arī - procesu skaits, kas mūs atbalsta un vada kā biedrību. Šā gada sākumā sapratām, ka mums ir nepieciešams izveidot iekšēju kārtību jeb kvalitātes vadību pēc kā gan komanda, gan biedri varam vadīties un celt savu kapacitāti. Tā nu pašā gada viducī aizvadījām komandas apmācības par kvalitātes vadību, ko vadīja eksperte Marija Cīrule. Šīs 2 dienas ļāva komandas galvām sanākt kopā un apzināt visus procesus, ko Klubs “Māja” veic - tos, kas ir mūsu pamatdarbība, tos, kas vada pašu organizāciju un tos, kas atbalsta mūsu aktivitātes. Pēc komandas kvalitātes vadības apmācībām uzsākām savu ceļu uz kvalitātes vadības ieviešanu biedrībā. Sākām ar rokasgrāmatas izveidi, ...
Lasīt Tālāk

JLP iniciatīva “Uzdrīksties iesaistīties”

Ko jaunieši iegūst iesaistoties nevalstiskajās organizācijās? Kāda jēga ir no tām? 🤔💭 Daudzreiz tiek izdzirdēti šāda veida jautājumi, tāpēc jauno līderu programmas dalībnieki izvirzīja savu mērķi informēt jauniešus par NVO darbību un to nozīmi, kā arī veicināt jauniešu iesaisti organizāciju darbībā, savu iniciatīvu izstrādē un viedokļa aizstāvēšanā. 💪‼ Iniciatīvas laikā tika aizvadītas 3 atvērtās stundas Rīgas Valsts 3. ģimnazijā, kurā absolveni stāstīja par nevalstiskajām organizācijām, tās nozīmi demokrātijai, sabiedrībai un ko gūst jaunieši būdami tās biedri. Aktivitātes noslēgumā vadītāji iepazīstināja arī jauniešus ar Jaunatnes Lietas izstrādāto “ceļa karti”, kur var atrast sev tuvākās organizācijas un jauniešu centrus kur iesaistīties! 🙃💡 Milzīgs paldies aktivitātes īstenotājiem: Dāvim un Patrikam 🙃 Iniciatīva īstenota Klubs “Māja” “Jauno līderu programmas” ietvaros. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF_NVOFonds ...
Lasīt Tālāk

JLP iniciatīva “CEĻĀ UZ ZAĻO NĀKOTNI”

Kā jaunieši var ietekmēt Eiropas politiku un veicināt zaļāku un ilgtspējīgāku nākotni? 🤔 Par to diskutēja Rīgas skolu 11. un 12. klašu skolēni ar Saeimas deputātiem no dažādām partijām. Pasākumā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas aktu zālē, viņiem bija iespēja uzzināt vairāk par EP velēšanu procesu, Latvijas jauniešu iesaistīšanos klimata jautājumos un uzdot sev interesējošus jautājumus Zanei Pūpolai, Inesei Voikai, Raimondam Čudaram un Antoņinai Ņenaševai. Šīs pasākums veicināja jauniešu pilsonisko aktivitāti un informētību par Eiropas Savienību. 💭💡 Mēs esam nākotnes veidotāji, mēs esam ceļā uz zāļo nākotni! 💪🌳 Aktivitātes noslēgumā vadītāja iepazīstināja arī ar Jaunatnes Lietas izstrādāto “ceļa karti”, kur jaunieši var atrast sev tuvākās organizācijas un jauniešu centrus kur iesaistīties! 🙃 Milzīgs paldies aktivitātes īstenotājām: Mariyai, Venijai! 💚 Iniciatīva īstenota Klubs “Māja” “Jauno līderu programmas” ietvaros. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF_NVOFonds ...
Lasīt Tālāk