ROKASGRĀMATA EIROPAS KLUBIEM!

Šobrīd Latvijā tiek aktīvi strādāts pie formālās un neformālās izglītības metodoloģijas saikņu stiprināšanas, ieviešot konkrēto metodoloģiju no neformālās izglītības skolas ikdienas dzīvē, piešķirot konceptuālus un vispārējus vērtējumus par tēmas izpratni. Un tieši Eiropas klubs ir izcila Tavas skolas iespēja kļūt par līderiem neformālās izglītības ienešanā skolas ikdienā. Tam palīdzēs mūsu sagatavotie metodoloģiskie materiāli un šī rokasgrāmata. Tas viss ir atrodams www.klubsmaja.lv, Latvijas Eiropas klubu jumtorganizācijas mājaslapā, sadaļā Eiropas klubi.

Rokasgrāmata tapusi ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Izglītības un zinātnes ministrija valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Rokasgrāmata sastāv no: 

1. Kas ir Eiropas klubs?;
2. Struktūra – skolotāji un skolēni;
3. Pirms uzsākšanas – vieta, dokumenti, paraugi un prezentmateriāli;
4. Kā tas viss aizsākās?;
5. Kā izveidot jaunu klubu?;
6. Kā uzturēt klubu aktīvu – ieteikumi, mājaslapas, programmas;
7. Aktivitāšu paraugi;
8. Tavi un skolas ieguvumi;
9. Ko varat sasniegt.

Lejupielādē digitālo versiju: