fbpx

VALDES SĒŽU KĀRTĪBAS RULLIS

 1. Valdes sēžu kārtības rullis (turpmāk – noteikumi) nosaka valdes sēdes (turpmāk – sēde) norisi un protokolu rīcībai sēdē, kā arī ikdienas valdes darbā. Noteikumos iekļautas biedrībā pieņemtās tradīcijas un ētikas pamatnoteikumi biedrības darba kvalitatīvai norisei.
 2. Valdes sēde notiek ne retāk kā reizi mēnesī, nedēļu pirms sēdes izziņojot biedriem vietu, laiku un darba kārtību sēdei. Izziņošanu veic atbildīgais sekretārs no birojs@klubsmaja.lv vai sava biedrības e-pasta uz biedri@klubsmaja.lv.
 3. Sēdi tiesīgs sasaukt prezidents, valde ar balsojumu vai atbildīgais sekretārs, ārkārtas valdes sēdi tiesīgi pieprasīt jebkuri 2 biedrības biedri, nosūtot e-pastu uz oficiālo biedrības e-pastu.
 4. Valdes locekļi un jebkurš biedrs iesūta atbildīgajam sekretāram valdes sēdei pievienojamos punktus (norādot punkta vispārējo tematu, pieteicēja informāciju, ziņotāja informāciju un īsu konspektu par saturu vai lēmumprojektu) ne vēlāk kā 1 kalendāro dienu pirms valdes sēdes norises, pretējā gadījumā tie pievienojami nākamās valdes sēdes darbakārtībai.
 5. Sēdes iespējams noturēt klātienē vai elektroniski biedrības Google Suite sistēmā, izmantojot Google Meet platformu. Klātienē nepieciešams nodrošināt iespēju piedalīties ne mazāk kā 5 biedriem vienlaicīgi. Ārkārtas situācijās valdes locekļiem pieļaujams piedalīties klātienes valdes sēdē attālināti.
 6. Prezidents vai atbildīgais sekretārs atklāj valdes sēdi paredzētajā laikā, sniedzot pārskatu par iepriekšējās valdes sēdes protokolu un pieņemtajiem lēmumiem.
 7. Valdes sēde tiek uzsākta paredzētajā laikā, personas, kuras kavē tiek pievienotas protokolā un to pienākums ir ierasties nākamajā valdes sēdē ar cepumiem.
 8. Nozīmīgākie procesuālie noteikumi sēdes norisei:
  1. Atbildīgais sekretārs piesaka nākamo darba kārtības punktu, aicinot punkta pieteicēju un ziņotāju izteikties;
  2. Prezidents vai viceprezidents virza valdes sēžu diskusiju, lai nonāktu pie lēmumprojekta;
  3. Informatīvie darba kārtības punkti tiek pieņemti zināšanai;
  4. Ziņojumu nav pieņemts pārtraukt, jautājumi un komentāri tiek sniegti pēc punkta izklāstīšanas;
  5. Ja diskusijai nav virzība vai temats tiek mainīts, atbildīgais sekretārs vai valdes sēdes vadītājs pārtrauc diskusiju un piesaka nākamo punktu.
 9. Sēdes laikā nav pieņemts lietot elektroniskos saziņas līdzekļus.
 10. Valde un biedri pret biedrības lēmumiem attiecas ar cieņu un vienmēr tiecas uzlabot organizācijas iekšējo vidi.